• 28.58C Novo mesto
  • 13:38
  • Pet, 19.07.2019

Rad bi zaposloval domači kader

Njegova konkurenta bosta Nataša Hribar in Andrej Martin Kostelec.

ŠENTRUPERT – Novi obrazi nas skušajo prepričati, da jim zaupamo. Enim bolj, drugim manj. V Šentrupertu se bo za svoj četrti mandat na mestu župana potegoval že uveljavljeni Rupert Gole, neodvisni kandidat za župana občine Šentrupert. Njegova konkurenta bosta Nataša Hribar in Andrej Martin Kostelec.

Zakaj ste se odločili za ponovno kandidaturo?
»Za ponovno kandidaturo sem se odločil, ker želim nadaljevati z izpeljavo zastavljenih projektov. Nekateri so namreč tik pred pričetkom izvedbe, spet drugi se pripravljajo za izvedbo že v naslednjem letu.«

Kateri bodo glavni projekti, za katere se boste zavzemali, če vam volivke in volivci zaupajo še en županski mandat?
»Glavni projekti, ki so pravzaprav že v teku so predvsem:
– Rekonstrukcija zadnje etape vpadnice iz smeri Slovenska vas vse do trga v Šentrupertu. Projekt je že v fazi izbire izvajalca in dela se bodo v kratkem pričela. Ob rekonstrukciji se bo v cestišču zamenjala glavna vodovodna cev ter na novo zgradila meteorna in fekalna kanalizacija ter vzpostavila javna razsvetljava.
– Ureditev trga v Šentrupertu. Najustreznejšo rešitev smo izbrali na arhitekturno-urbanističnem natečaju. Izbrana rešitev predvideva rekonstrukcijo prazne hiše na trgu, vendar na način, da v pritličju trg steče v samo hišo in na ta način dobimo nekakšno trško ložo, v kateri je možno organizirati gostinsko in turistično ponudbo na samem trgu. Predvidena je preselitev trgovine KZ Trebnje na novo lokacijo, na mesto sedanjega gasilskega doma. Skupaj s KZ Trebnje usklajujemo potrebne urbanistične podlage za potrebe OPPN-ja. Trg bo na novo tlakovan in namenjen več pešcem kot avtomobilom, kar pomeni, da bo na trgu sicer še vedno možno brezplačno kratkočasno parkiranje, po zgledu podobnih rešitev v podobnih krajih po Sloveniji.
– Izgradnja obvoznice. Gradila se bo v več fazah. Sama trasa obvoznice je bila sprejeta z Občinskim prostorskim načrtom. Za del obvoznice, ki se na novo umešča prostor je v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt. Tisti del, ki je vezan na rekonstrukcijo in dokončanje obstoječih cest pa gre lahko takoj v izvedbo. Obvoznica se bo tako gradila v več fazah. V prvi fazi je tako predvidena rekonstrukcija ceste in križišča od kulturnega doma mimo kmetje Lamovšek do ceste proti Kamnju, na kateri je potrebno rekonstruirati križišče in pripraviti nastavek za bodočo novo traso obveznice. V drugi fazi je predvidena izgradnja novega mostu preko Bistrice pri obrtni coni in asfaltiranje obstoječe ceste od mostu do glavne ceste Šentrupert–Prelesje. Tretja faza predvideva izgradnjo povsem nove trase pod hribom, ki bo povezala križišče ceste proti Kamnju s križiščem na cesti proti Vrhu in novo grajeni most.
–  Obnova šolskih zunanjih igrišč, ki pravzaprav že poteka. V tem tednu je bilo izbranemu izvajalcu s strni osnovne šole dano naročilo za izvedbo prve faze, ki predvideva izdelavo nove tartanske podlage na obstoječih asfaltnih površinah na spodnjem platoju. Veseli me, da so se mladi združeni v športno in rekreacijsko društvo v sodelovanju z nekaterimi drugimi društvi odločili pripraviti dobrodelno prireditev za zbiranje dodatnih sredstev, kar bo omogočilo, da v prvi fazi naredimo še več.
– Izgradnja medgeneracijskega centra v Šentrupertu je dolgoletna želja, ki počasi postaja resničnost. Ravno v teh dneh namreč potekajo intenzivni razgovori z investitorjem, ki je pripravljen odkupiti zemljišča od naših gasilcev in jih zamenjati z zemljišči Jakijeve domačije, ki so trenutno v lasti KZ Trebnje. Na teh zemljiščih je namreč predvidena umestitev medgeneracijskega centra. Predlog celotne urbanistične arhitekturne rešitve umestitve medgeneracijskega centra in nove trgovine KZ Trebnje je bil izbran z natečajem. Trenutno potekajo usklajevanja med vsemi tremi rešitvami glede stičnih točk (ureditev trga, medgeneracijski center in zadruga). Investiciji v medgeneracijski center in izgradnjo nove trgovine KZ Trebnje sicer niso občinski investiciji, je pa naloga in interes občine, da se investicije ustrezno podprejo s prostorskimi akti. V sklopu izgradnje medgeneracijskega centra je predvidena tudi vzpostavitev zdravstvene postaje, ki se je Šentruperčani že dolgo želimo.
– Izgradnja novega gasilskega doma na drugi lokaciji. Kot že povedano, je mesto sedanjega gasilskega doma predvideno za umestitev programa KZ Trebnje. Gasilci so s strani občine pridobili novo lokacijo na ploščadi pri kulturnem domu. Projektna dokumentacija za nov dom je pripravljena in v kratkem bo vložena za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izgradnja novega doma je predvidena v naslednjem letu.
– Gospodarska cona Prelesje, kjer je bil sprejet OPPN, potrebuje še izgradnjo komunalne infrastrukture. Projekt je najavljena za črpanje nepovratnih sredstev.
– Poleg vsega naštetega je stalnica v vsaki občini prenova in izgradnja nove komunalne infrastrukture – ceste, vodovodi, kanalizacija. Tu je še veliko dela. Med večje projekte sodita izgradnji dveh krožišč, ki jih skupaj z DRSI nameravamo izvesti v Slovenski vasi in Prelesju. Prvi bo realiziran projekt v Slovenski vasi, ki je že pripravljen in so sredstva za izvedbo predvidena v državnem proračunu za naslednje leto.«

Kaj sicer štejete za največje dosežke svojega županovanja?
»Šentrupert je kot novo ustanovljena občina imela ogromno potreb po investicijah, saj za časa krajevne skupnosti ni bilo dovolj sredstev. Ponosen sem, da smo prenovili in dogradili osnovno šolo, ki danes predstavlja eno izmed najbolje urejenih šol v državi. Investicija je bilo preko štiri milijone evrov, ki smo jo zmogli odplačati v osmih letih. Poskrbeli smo tudi za izgradnjo modernega vrtca. Skozi več let smo uspeli rekonstruirati obe glavni vpadnici, ki sta bili v izjemno slabem stanju. Veliko je bilo narejenega tudi na ostali cestni infrastrukturi v občini, čeprav je zaradi velike površine občine in razvejanosti omrežja potrebno še vedno veliko. Zagotovo pa smo uspeli zagnati razvoj turizma v občini in širše v Mirnski dolini. Dežela kozolcev je namreč magnet za prihod mnogih obiskovalcev in prostor, kjer se odvijajo številne prireditve.«

Na katerih področjih niste uspeli uresničiti zastavljenega in zakaj?
»Želel sem si, da bomo lahko že prej pričeli z urejanjem trga in izgradnjo obvoznice, pa se je vse skupaj zavleklo. Razlogi so v pomanjkanju sredstev in dolgotrajnih postopkih, ki je potrebno izpeljati, da takšne investicije dobijo vse ustrezne podlage.«

Zakaj je vaša občina mladim družinam prijazna občina?
»Šentrupert ima zelo dobro poskrbljeno za predšolsko in šolsko mladino, saj so pogoji odlični. Mlade družine to cenijo. Z ureditvijo zunanjih šolskih igrišč se bodo ti pogoji še izboljšali. Na voljo je kar nekaj zemljišč za gradnjo hiš. Poleg tega je gospodarstvo v naši dolini močno, tako da je tudi priložnosti za službe veliko.«

Kako komentirate očitek, da ste praviloma v občinski upravi zaposlovali ljudi, ki niso bili domačini? In, ali vam je žal, da se niste ob začetku županovanja povsem umaknili iz lastništva podjetja Esplanada? Kako vam županska funkcija pomaga pri poslu v lastnem podjetju?
»Kar zadeva zaposlovanja v občinski upravi smo dolžni spoštovati predpise in zakonodajo. Zaposluje se izključno preko razpisov, na katere se javijo zainteresirane kandidatke in kandidati, ki morajo izpolnjevati zahtevane pogoje. Z veseljem bi zaposlovali več domačih kadrov, če bi se javili na razpise in izpolnjevali pogoje. Podjetnik sem več kot 20 let. Že pred podjetjem Esplanada sem bil soustanovitelj in solastnik podjetja za multimedijsko produkcijo. Podjetje Esplanada sem ustanovil leta 2005, ko niti sanjal nisem o tem, da bi kdaj bil župan. Po duši sem arhitekt in to svoje poslanstvo uresničujem skozi svoj projektantski biro, kar sem si že kot študent vedno želel. Pravzaprav nisem nikoli razmišljal, da bi se zaradi županovanja umaknil iz lastništva podjetja, kajti lastništvo je zelo relativen pojem – za podjetje je pomembno, kdo ga vodi. Županska funkcija zagotovo prinaša večjo prepoznavnost, kar pri pridobivanju poslov v zasebnem sektorju koristi. To je treba priznati. V javnem sektorju je večna poslov vezana na javne razpise. Tu je potrebno izpolnjevati vse pogoje in imeti ustrezne reference, kar pa moje podjetje ima.«

Nadlani.si