• C Novo mesto
 • 00:59
 • Tor, 29.11.2022

»Raje so delali, kot pa pisali, kaj delajo!«

Šest tednov po izbruhu korona virusa smo se pogovarjali z županom občine Trebnje Alojzijem Kastelicem. 

TREBNJE – Občina Trebnje se od pojava koronavirusa nahaja pri vrhu po številu obolelih za to boleznijo. Po zadnjih podatkih je bilo v občini 16 uradno zabeleženih primerov. Direktorica ZD mag. Vera Rozman je pred dnevi v pogovoru za naš portal opozorila, da je vsaj 300 ljudi v samoizolaciji.


„Situacija v občini Trebnje se sicer izboljšuje, število okuženih se drastično ne povečuje, vendar pa je potrebno v luči prihajajočih prvomajskih praznikov in lepega vremena vseeno ostati zvest ukrepom, da ne bi prišlo do drugega vala. Še vedno se namreč ugotavljajo številne kršitve odrejenih ukrepov,“ je po redni ponedeljkovi seji (na sporedu je bila 20. aprila) opozoril štab Civilne zaščite, le ta pa prek občine pošilja redna obvestila. V zadnjih tednih se je okrepila in izboljšala komunikacija občine z občani, v prvih dneh in uvodnem tednu temu ni bilo tako – to smo ugotovili tudi v analizi, ki smo jo na našem portalu opravili 15. marca.

Šest tednov po izbruhu korona virusa smo se pogovarjali z županom občine Trebnje Alojzijem Kastelicem.


K
atere so glavne aktivnosti, ki jih izvajate v tem tednu, povezane s koronavirusom?
„Naše trenutne aktivnosti so:

 • izvedba vsakotedenske seje štaba CZ s pregledom trenutnega stanja in predlogi ukrepov;
 • dnevna korespondenca in usklajevanje z javnimi zavodi, ki delujejo na področju zaščite in reševanja;
 • zbiranje in vodenje evidenc povezanih s koronavirusom, poročanje regijskemu štabu;
 • obdelava obvestil vlade in pristojnih organov ter obveščanje javnosti;
 • vodenje aktivnosti za izvedbo naročila izdelave pralnih mask (mask za večkratno uporabo), ki jih bomo razdelili po gospodinjstvih skupaj z našim glasilom,
 • sprejemanje in koordinacija prostovoljcev, ki se nam javljajo za dodatno izdelavo mask iz blaga, ki nam ga je doniralo podejtje Katapult oziroma MorethanBeauty; koordinacija priprave blaga in ostalega materiala, dostave le-tega
 • vsakodnevno deljenje mask za enkratno iz lastne dobave v parku pred občino, …

Kako gledate na kritike, da ste bili kot občina premalo aktivni, pojavni, odzivni?
„V samem začetku epidemije smo se situaciji primerno več ukvarjali z organizacijo izvedbe nujnih ukrepov za zaščito prebivalstva kot s samim pisanjem o tem, kaj počnemo. Štab CZ je od samega začetka upošteval navodila in se v prvih kriznih dneh sestajal na daljavo, prvič pa je bil fizično sklican 17. 3. 2020. Štab CZ občine Trebnje je med prvimi sprejel ukrep pomoči ranljivim skupinam za dostavo najnujnejših živi in higienskih pripomočkov, organiziral dostavo zdravil, redno spremljal situacijo in sprejemal ukrepe za spoštovanje sprejetih ukrepov Vlade, aktiviral redarstvo in inšpekcijo, nabavil prepotreben zaščitni materiala za lastne potrebe in za rezervo vsem, ki delajo v zdravstvu in javnih službah, obveščal podjetja in pozival posameznike k spoštovanju ukrepov itd. Šele v nadaljevanju smo se odločili izdati podrobnejše poročilo od delovanju štaba.“

In nadaljuje:
„Štab CZ je sestavljen iz sledečih posameznikov: Vinko Ribič – poveljnik, Janez Zaletel – namestnik poveljnika, Zdenko Šalda – član, Anton Strah – član, Silvester Prpar – član Alojzij Kastelic – župan, Janez Pirc – direktor občinske uprave, mag. Vera Rozman – direktorica ZD Trebnje, Katja Strmole – OZ Rdeči Križ, dr. Milan Rman – UE Trebnje, Branko Longar SPVCP. Poleg tega je štab redno dnevno v stikih z vodstvom DSO Trebnje. Vsi navedeni, ki sodelujejo pri delovanju Štaba CZ, so ljudje z znanjem in z veliko mero čuta za skupno dobro in za premagovanje te krize in se ob tej priložnosti vsem tem, ki že tedne delajo na tem področju iz tega mesta zahvaljujemo. Prepričani smo, da smo vsi skupaj ravnali odgovorno, v začetnih tednih smo glavne poudarke seveda dali tistim prvim ukrepom in spremljanju razvoja situacije, res pa je, da smo nekoliko manj pozornosti posvečali obveščanju javnosti preko socialnih omrežij – FB. Vse objave in obvestila so objavljena med novicami in se zbirajo na enotnem mestu s klikom na uvodno sliko na spletni strani občine,https://www.trebnje.si/223/koronavirus-sars-cov-2 – do danes (14.4. op.a.) je bilo objavljenih preko 40 obvestil. Vse, ki jih spletne objave niso dosegle, so bili obveščeni z glasilom, ki je izšlo v teh dneh.“

Kako boste skušali zajeziti širjenje virusa? 
„Štab CZ sprejema ukrepe, ki pripomorejo k čim bolj striktnem spoštovanju ukrepov Vlade, ki so v veljavi. Štab CZ aktivno spremlja deviantne pojave na terenu in poizkuša opozarjati ljudi preko objav na svetovnem spletu in preko organov v sestavi (redarstvo, policija in inšpekcije). V primeru izkazanih potrebe bodo v Štab CZ vpoklicani posamezniki, ki bodo na terenu delovali preventivno – pričakujemo, da bi se te potrebe znale pokazati, ko bo prišlo do sproščanja posameznih ukrepov in uveljavitve ukrepov za posamezne dejavnosti.“

Ste zadovoljni z vlogo države pri reševanju nastale situacije?
„Država opravlja svojo funkcijo in nam v okviru svojih zmožnosti tudi pomaga, in sicer z dobavo zaščitne opreme, z obveščanjem in izmenjavo podatkov, z natančnim navodili o izvajanju ukrepov ipd.“

Kaj v tem hipu občina najbolj potrebuje?
„Zavedanje vseh občank in občanov, da bo kriza oziroma socialna distanca potrebna še več mesecev.“

Kako boste poskrbeli za ranljive skupine?
„Načinov je več:

 • preko dežurne številke za dostavo najnujnejših življenjskih potrebščin, ki deluje že od 17. 3. 2020 – https://www.trebnje.si/n5159/stab-civilne-zascite-obcine-trebnje-se-je-sestal-na-izredni-seji
 • zbiramo prijave za prostovoljce, ki smo jih že vključili v dostavo toplih obrokov, dodatno smo objavili še poziv za prostovoljce za varstvo otrok
 • v okviru CZ dostava zdravil teče preko pripadnika CZ, paketi se dostavljajo dnevno,
 • ZD Trebnje izvaja psihološko podporo v času epidemije, po dogovoru na Štabu CZ – https://www.trebnje.si/n5161/psiholoska-podpora-v-casu-epidemije

Ima občina že pripravljene kakšne stimulacije/razpise za podjetnike?
„Občina mora v tem času primarno zagotavljati delovanje javnih služb. Če bodo razpoložljiva sredstva ostala po izvedbi teh nalog, so potencialne stimulacije za podjetnike stvar odločitve občinskega sveta. Sam ne vidim možnosti, da bi občina s spodbudami posegala na področje gospodarstva.“

Kdaj bo naslednja seja občinskega sveta? Boste pripravili sejo s pomočjo videokonference ali boste čakali, da se zadeve normalizirajo?
„Trenutno smo v postopku spreminjanja poslovnika o delu OS, ki bo omogočal delovanje na daljavo, do normalizacije razmer. Trenutno se ne bomo posluževali videokonferenc. Težji del naloge Štaba CZ še čaka, in sicer na eni strani zagotoviti finančno vzdržnost občinskih financ in zagotoviti spoštovanja ukrepov socialne distance v prihodnjih tednih in mesecih. Hkrati pozivamo občane, da tvorno sodelujejo s štabom CZ, da nas opozarjajo na posamezne kršitve ali pa podajo primerne predloge, ki bi jih lahko obravnaval Štab CZ.“

Pripravil: Nadlani.si
Foto: Občina Trebnje

novo leto