• C Novo mesto
  • 12:31
  • Pon, 24.01.2022

Razdelili pravice in dolžnosti

Po dobrih dveh letih od začetka samostojnega delovanja bo tudi Občina Mirna lahko prevzela lastniške in ustanoviteljske pravice in obveznosti v javnih zavodih Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Zdravstvenem domu Trebnje in Centru za izobraževanje in kulturo ter javnem podjetju Komunala Trebnje.

 

 

MIRNA – Občinski sveti občin Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert in Trebnje so predloge odlokov že potrdili.

Bistven poudarek pri usklajevanju je bilo iskanje dogovora o načinu izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in način sprejemanja odločitev občinskih svetov in sveta ustanoviteljic, ki ga sestavljajo vsi štirje župani.

Za delitveni ključ ustanoviteljskega deleža med novima občinama Mirna in Trebnje so vzeli število prebivalcev na dan 30. junija 2011. Ustanoviteljska deleža občin Šentrupert (12,59 %) in Mokronog-Trebelno (15,78 %) ostajata enaka, delež občine Trebnje pa se razdeli med Mirno (13,37 %) in Trebnje (58,26 %).

Odločanje občinskih svetov in sveta ustanoviteljic je po novem opredeljeno z različnimi večinami – nekatere odločitve se sprejemajo soglasno, nekatere s tričetrtinsko večino glasov in nekatere z dvema tretjinama glasov.

 

P. K.,
Lapego
(Foto: mirna.si)