• 25.44C Novo mesto
  • 16:42
  • Čet, 18.07.2019

REM ima bonitetno oceno odličnosti AAA

Bonitetna hiša Bisnode v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij v 19ih državah Evrope, med njimi tudi v Sloveniji.

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju.

REM d.o.o. po najnovejših analizah tako spada med 1.6% najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji ter se na ta način uvršča v višji razred AAA. V Sloveniji je v letu 2014 izmed vseh 157.284 registriranimi podjetji, bonitetno odličnost doseglo zgolj 2521 podjetij. Nadalje, splošni dejavnosti podjetja REM je registriranih 913 podjetij, od tega le 5 podjetij dosega mednarodno priznane standarde razreda AAA.

Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, tako strankami, kupci, dobavitelji, kot tudi zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi partnerji. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven. Z njim se lahko podjetje izpostavi, tudi pred širšo fizično in poslovno javnostjo, se pohvali in še dodatno utrdi zaupanje, hkrati pa ga lahko uporabi kot dodatno referenco pri poslovanju tako z domačimi, kot tudi s tujimi poslovnimi partnerji.