• 29.06C Novo mesto
  • 16:37
  • Ned, 18.08.2019

Rušitev obstoječega in izgradnja novega poslovilnega objekta

Županja Občine Šmarješke Toplice, mag. Bernardka Krnc je v petek, 22. 4. 2016, podpisala pogodbo o izvedbi investicije »Rušitev obstoječega in izgradnja novega poslovilnega objekta v Šmarjeti«.

ŠMARJEŠKE TOPLICE – Pogodbena vrednost investicije znaša 212.442,15 evrov. Sredstva za izvedbo predmetne investicije je občina zagotovila v proračunu občine, del sredstev bo zagotovila s črpanjem nepovratnih finančnih sredstev po 23. členu ZFO.

Investicija zajema rušitev obstoječega in izgradnjo novega poslovilnega objekta, ureditev velike poslovilne ploščadi z nadstreškom, rekonstrukcijo obstoječega priključka na javno pot, delno rušitev in obnovo obstoječega opornega zidu, izgradnja 30 parkirnih mest s umestitvijo ekološkega otoka ter ozelenitev okolice objekta.

Dela se bodo pričela predvidoma v mesecu maju in zaključila v roku treh mesecev. Vir: Občina Šmarješke Toplice