• C Novo mesto
  • 20:23
  • Čet, 30.06.2022

Sevnica predstavila primere dobrih praks, na voljo tudi sredstva za izgradnjo malih čistilnih naprav

V prostorih Državnega sveta v Ljubljani je v organizaciji Združenja občin Slovenije v februarju potekal seminar na temo čiščenja komunalne odpadne vode na sonaraven način.

SEVNICA, LJUBLJANA – Sodelujoči predavatelji so med drugim predstavili, kako pristopiti k izgradnji rastlinskih čistilnih naprav ter katere so njihove prednosti v primerjavi s klasičnimi, predvsem na področjih razpršene gradnje.

Rastlinske čistilne naprave, ki imajo sonaravno tehnologijo, občinam omogočajo prihranke pri stroških in so prijazne do okolja. Kot primer dobre prakse na predmetnem področju je bila predstavljena sevniška občina, in sicer s strani vodje Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica Romana Perčiča. Na območju občine Sevnica je trenutno zgrajenih sedem čistilnih naprav v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica, med njimi so tudi tri rastlinske: Bazga v Gabrijelah, na Studencu in na Lisci. Njihovo dobro delovanje je spodbuda za tovrstno sonaravno usmeritev čiščenja odpadne komunalne vode tudi za še nadaljnje predvidene čistilne naprave.

V letošnjem letu je v načrtu zaključek projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Krmelju s pripadajočo rastlinsko čistilno napravo, sredstva pa so predvidena tudi za pričetek izdelave projektne dokumentacije za kraje Blanca, Loka pri Zidanem Mostu in Šentjanž. Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa bo občina tudi letos sofinancirala izgradnjo malih hišnih čistilnih naprav, kar se že od leta 2010 kaže kot zelo dobra praksa.

Vir in foto: O. Sevnica

 

kobra