• C Novo mesto
  • 17:09
  • Sob, 04.12.2021

Šolski center Novo mesto, kraj kjer lahko vsak mladostnik najde samega sebe

Šolski center Novo mesto (https://www.sc-nm.si/) je center izobraževanja na Dolenjskem in sodobna ter moderno opremljena šola, ki se prilagaja potrebam lokalnega okolja. V okolju je prepoznan po kakovostnih izobraževalnih programih in po dobrem strokovnem kadru, kljub trenutnemu šolanju na daljavo pa se vsi zavedajo, da informacijska tehnologija ne bo izpodrinila prijaznih medčloveških odnosov.

Pouk na daljavo – laboratorijske vaje

Na centru s  štirimi srednjimi šolami (https://www.sc-nm.si/izobrazevanje/organizacijske-enote), enoto za izobraževanje odraslih (https://www.sc-nm.si/eio/) ter višjo strokovno šolo (https://www.sc-nm.si/vss/) lahko vsak mladostnik najde samega sebe in poklic, ki ga veseli. To je šola številnih poklicev in možnosti, saj se dijaki po končanem izobraževanju lahko samozaposlijo, poiščejo zaposlitev v lokalnem okolju ali širše, po štiriletnem izobraževanju in uspešno opravljeni poklicni maturi pa so dijakom odprte številne poti na višješolske oz. visokošolske študijske programe. Z opravljenim »5. predmetom« iz splošne mature, ki ga dijaki opravijo v sklopu šolskega centra, in sicer na tehniški gimnaziji, se lahko vpišejo tudi na univerzitetne študijske programe.

Specialna učilnica za zdravstveno nego

Na srednji zdravstveni in kemijski šoli s farmacevtsko in kozmetično usmeritvijo (https://www.sc-nm.si/szks/) izobražujejo za poklice, ki služijo človeku. Tako se srednje medicinske sestre in zdravstveniki (https://www.sc-nm.si/szks/izobrazevanje/zdravstvena-nega_5) naučijo skrbeti in negovati bolne in pomoči potrebne ljudi. Prenovljeni program zdravstvene nege ima dodane vsebine, ki povečujejo zaposlitvene možnosti in z nego in oskrbo na domu odpirajo številne poti samostojnega podjetništva. Smo namreč starajoča se družba, ki bo v prihodnosti nujno potrebovala kader, ki bo kompetenten in suveren na tem področju. Dodana vrednost v programu zdravstvene nege je tudi obogaten kurikul z izbirnim modulom zobozdravstvo, ki je odlično izhodišče za nadaljnje usposabljanje na področju zobne asistence. Dijaki zdravstvene nege se odločajo za študij po vertikali in izbirajo študijske smeri, kot so zdravstvena nega,  babištvo, fizioterapija, radiološka tehnologija in delovna terapija. Bližina fakultete za zdravstvene vede ter dobro sodelovanje že v času srednješolskega izobraževanja predstavlja odlično izhodišče za prehod na študij.

Šola belih halj

Kemijski tehniki (https://www.sc-nm.si/szks/izobrazevanje/kemijski-tehnik_2) analizirajo in izdelujejo produkte, ki nam dajejo zdravje, moč ali izboljšujejo kakovost življenja na vsakem koraku. Dijaki kemijskega tehnika se vpisujejo na kemijsko tehnologijo, kemijo, kemijsko inženirstvo, biokemijo, farmacijo, laboratorijsko biomedicino ter kozmetologijo.

Kemijski laboratorij

Farmacevtski tehniki (https://www.sc-nm.si/szks/izobrazevanje/farmacevtski-tehnik_3) pomagajo lajšati bolečine in ohranjati zdravje. Farmacevti poleg farmacije študirajo na naštetih področjih tako s kemijskih kot tudi zdravstvenih smeri.

Farmacevtski laboratorij

Kozmetične tehnice (https://www.sc-nm.si/szks/izobrazevanje/kozmeticni-tehnik_2) skrbijo za urejen in negovan videz ter nam dajejo večno lepoto. Vsebine v programu kozmetični tehnik, predvsem nega nog, so pomembno izhodišče za usposabljanje za medicinsko pedikuro, dodane vsebine iz naravoslovnih predmetov pa nudijo dodatne vsebine za študij. Kozmetični tehniki  šolanje najpogosteje nadaljujejo na višji šoli, ki je sestavni del Šolskega centra Novo mesto, ali visoki šoli za kozmetiko.

Pouk kozmetike na daljavo

 

Vsi poklici so visoko zaposljivi tako na Dolenjskem kot tudi v sosednjih regijah in sodijo v sam vrh lestvice najbolj iskanih poklicev v prihodnosti. Potrebe po tovrstnem kadru se povečujejo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih starejših občanov, obratih Tovarne  zdravil Krka, lekarnah, zdraviliščih, spa centrih in pri drugih ključnih delodajalcih v naši okolici. Vse več je tudi potreb po storitvah nege in oskrbe na domu, trajnostni oskrbi in kozmetičnih uslugah, kar povečuje samo zaposlitvene možnosti.

Srednja zdravstvena in kemijska šola je šola belih halj, ki v ospredje postavlja prijaznost, srčnost, empatijo in pomoč sočloveku. Veliko število vrhunskih rezultatov dijakov na področju znanja, stroke, športa in umetnosti dokazuje, da je to šola odličnosti. Tu vsak dijak šteje in ponos šole so zlati in diamantni maturanti, ki jih je iz leta v leto več in ki potrjujejo, da je Srednja zdravstvena in kemijska šola šola prihodnosti in dijakom široko odpira vrata v svet in življenje.

Virtualni informativni dnevi

 

 

Vir in Foto: Šolski Center Novo Mesto