Srečanje županov občin ob srednjemu delu trase tretje razvojne osi

21. feb. 2024, ob 09.15
Posodobljeno pred 1 mesecem
18
80 SEK

Gradnja tretje razvojne osi je izjemno pomemben nacionalni projekt. Na srednjem delu predvidene cestne povezave je projekt še v fazi načrtovanja oziroma izbire trase med avtocestnima odsekoma A1 Maribor–Ljubljana in A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu.

Župani Mestne občine Celje ter Občin Laško, Radeče, Sevnica, Mokronog-Trebelno, Mirna in Trebnje so se včeraj, 20. februarja 2024, sestali v Laškem, z namenom analize do sedaj izvedenih aktivnosti. Ob tem so podpisali tudi Sporazum o skupnem in usklajenem zastopanju interesov za dokončanje srednjega dela trase tretje razvojne osi.

Ob tem je župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk poudaril:

»Realizacija projekta bo na osrednjem delu trase imela zelo pozitiven učinek na celosten razvoj. Pričakovati je pospešeno gospodarsko rast, s tem pa ugodne pogoje za priseljevanje prebivalstva. Na območjih občin, ki se nahajajo ob predvideni trasi na srednjem delu tretje razvojne osi, je obstoječa državna cestno-prometna infrastruktura izrazito podhranjena, zato so pričakovanja še toliko večja. Župani ob tem prepoznavamo pomembnost ustreznega načrtovanja trase na srednjem delu, tudi v kontekstu gospodarskega in družbenega razvoja naših lokalnih skupnosti.«

Občina Sevnica si prizadeva za nadaljevanje umeščanja srednjega dela tretje razvojne osi v prostor, in sicer po kombinirani varianti V1 in V2, ki Sevnico preko Radeč in Zidanega Mosta povezuje s Celjem, v nasprotni smeri pa po Mirnski dolini z avtocestnim priključkom v Trebnjem. Ta trasa še najbolj izpolnjuje kriterije cestno-prometne povezave kot razvojne sile, ki bo imela močan gospodarski in družben vpliv na lokalni prostor. Ta predlagana trasa hkrati sledi obstoječim prometnim koridorjem, s čimer vsak novo zgrajen odsek pomeni bistveno pridobitev v posodobitvi cestno-prometne infrastrukture za sevniško občino.

Ortodont na napotnico: kako izbrati pravega ortodonta za vašega otroka
Ortodontska oskrba je ključen člen pri zagotavljanju zdravega in lepega nasmeha, še posebej pri otrocih in mladostnikih. Kako hitro do ortodonta na napotnico, katere so prednosti ortodontske oskrbe

Vir in foto: Občina Sevnica

18
80 SEK