• C Novo mesto
  • 08:34
  • Pon, 23.05.2022

Tudi letos denarna pomoč za novorojenčke

Občina Sevnica bo tudi v letu 2014 ohranila dodeljevanje denarne  pomoči za novorojenčke. Darilni bon za 240 evrov boste lahko unovčili v trgovini Pikapolonica in po novem tudi v trgovini Bliss.

 

SEVNICA – Denarna pomoč je namenjena novorojenemu otroku, z njo pa  si družina zagotovi dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Upravičenec do pomoči je novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da imata tako novorojenec kot tudi starš, ki vlogo izpolni, stalno bivališče na območju občine Sevnica.

 

Pomoč ob rojstvu otroka se upravičencu dodeli na podlagi pisne vloge enega izmed staršev in se vroči na Občino Sevnica. Obrazec  in pravilnik sta dostopna na spletni strani občine in v kabinetu župana v delovnem času občine.

 

Skladno s pravilnikom višino enkratne denarne pomoči za tekoče koledarsko leto s sklepom sprejme občinski svet ob sprejemanju proračuna. Občinski svet Občine Sevnica je tako na novembrski seji sprejel sklep, s katerim  višina pomoči v letu 2014 ostaja enaka kot preteklo leto, to je 240 evrov.

 

Denarno pomoč, ki se izda v obliki darilnega bona, lahko upravičenci unovčijo v trgovini z otroško opremo Pikapolonica v Sevnici. Z letom 2014 pa se ponudba dopolnjuje še z možnostjo koriščenja darilnega bona za nakup otroških oblačil in obutve v trgovini Bliss v Sevnici, ki se nahaja v stavbi Bowling deLuxe podjetja Sava avto d.o.o.

 

Občinska uprava Občine Sevnica