• 11.77C Novo mesto
  • 02:21
  • Sre, 15.07.2020

Ukinitev registrskih računov

S koncem letošnjega leta bodo registrski računi ukinjeni.

Za več kot 200.000 potrošnikov to pomeni, da se morajo do takrat odločiti, kaj storiti z vrednostnimi papirji, ki jih še hranijo. Čeprav nobena od rešitev, ki so na voljo, žal ni brezplačna, pa z informirano izbiro lahko prihranite pri stroških. Za lažjo odločitev smo pripravili osnovne napotke za potrošnike in primerjali stroške med ponudniki trgovalnih računov.

Primerjalno ocenjevanje stroškov ponudnikov registrskih računov je četrto v sklopu primerjalnih ocenjevanj, ki jih Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (MIPOR) izvaja v okviru izvajanja koncesije RS za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. Medije zato prosijo, da obvestijo potrošnike, da bodo na spletni strani www.potrošnikovzoom.si brezplačno dostopne vse informacije in ugotovitve primerjalnih ocenjevanj.

Po podatkih Centralne klirinško depotne družbe (na kratko KDD), ki je doslej hranila vrednostne papirje, je število potrošnikov, ki se morajo do konca leta odločiti, kaj storiti, zelo veliko. Letos poleti je bilo odprtih še dobrih 240.000 registrskih računov, vrednost sredstev na njih pa je bila 732 milijonov evrov. »Slaba polovica imetnikov ima v lasti le manjšo količino papirjev, vrednih manj kot 100 evrov, veliko pa je tudi takšnih z večjimi vrednostmi, saj je povprečna vrednost sredstev na računih dobrih 3000 evrov,« sporoča Boštjan Krisper, finančni svetovalec pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).
Odgovor na to, kaj storiti, je odvisen od vsakega posameznika, predvsem pa od tega, kolikšna je vrednost papirjev in kolikšni so stroški, povezani z različnimi rešitvami. Večina lastnikov je septembra z dopisom KDD že prejela informacijo o tem. koliko in katere vrednostne papirje imajo na registrskem računu.

Med katerimi rešitvami lahko izbira potrošnik?

  1. Papirje lahko obdržite: če bi radi še naprej varčevali v papirjih, boste pri enem od ponudnikov odprli trgovalni račun in jih hranili tam, vendar to od zdaj naprej ne bo več zastonj.
  2. Papirje lahko prodate: če papirjev nočete obdržati, ker ne želite borznoposredniški hiši ali banki vsako leto plačevati stroškov, jih lahko seveda prodate. Prodajo lahko (žal) izvedete le prek trgovalnega računa, torej ga odprete in takoj zatem zaprete.
  3. Papirjem se lahko odpoveste: če so vaši vrednostni papirji vredni manj, kot so stroški prodaje, obenem pa ne pričakujete kakšnega povečanja njihove vrednosti, se jim je morda bolje nepreklicno odpovedati in postali bodo last države.
  4. Ne storite nič: če do konca leta ne boste storili nič, bodo vaši papirji preneseni na sodni depozit in po petih letih postali last države. Ta možnost ni zelo priporočljiva, saj je lahko povezana z dodatnimi sodnimi stroški.

Kdor primerja ponudbo, bo prihranil

Pri ZPS so opravili pregled ponudbe in ugotovili, da je ta sicer dokaj zapletena, da pa so s primerjavo ponudnikov mogoči veliki prihranki. Tako lahko potrošnik, ki ima delnice v vrednosti 40 evrov in jih želi takoj prodati, med najbolj in najmanj ugodnim ponudnikom prihrani 35,37 evra. Potrošnik, ki želi obdržati svoje delnice v znesku 3000 evrov, pa lahko v prvem letu s primerjavo ponudnikov prihrani do 31,96 evra.

»Ker na trgu mrgoli kratkoročnih popustov, predvsem na stroške odpiranja trgovalnega računa, ki so pogosto vezani tudi na delnice specifičnih podjetij, je za dobro primerjavo stroškov priporočljivo direktno prositi za ponudbe,« svetuje Boštjan Krisper in dodaja: »Pri ZPS so s pomočjo dveh članov preverili odzivnost in ugotovili, da večina ponudnikov potrošnikom nudi dobre informacije o stroških.«

Z dobrim razmislekom in kritično presojo ponudb lahko potrošniki prihranijo, obenem pa bodo ponudnike, ki si manejo roke ob novih zaslužkih zaradi ukinitve registrskih računov, prisilili k nižjim cenam poslovanja s trgovalnim računom.

Kako odločiti o tem, kaj z delnicami na registrskem računu?

  1. Na obvestilu, ki ste ga prejeli od KDD, preverite, katere vrednostne papirje imate in se pozanimajte o njihovi vrednosti.
  2. Razmislite o tem, katera od rešitev vam najbolj ustreza: hranjenje vrednostnih papirjev na trgovalnem računu, prodaja ali opustitev. Vaša odločitev naj ne bo odvisna le od stroškov, ampak tudi od vaših pričakovanj, varčevalnih ciljev in morebitnih drugih primernih oblik varčevanja, ki so vam na voljo.
  3. Na čim več ponudnikov naslovite kratko vprašanje o stroških, ki bi vam jih zaračunali ali za takojšnjo prodajo ali pa za prenos in enoletno hranjenje vrednostnih papirjev. Nujno jim sporočite, katere in koliko vrednostnih papirjev imate!
  4. Odločite se za vas najprimernejšo rešitev pri za vas najugodnejšem ponudniku.

Vir: ZPS