• C Novo mesto
  • 21:53
  • Ned, 13.06.2021

V kakšnih vodah se kopamo?

Topli dnevi so kot narejeni za vodno osvežitev, vendar pa se najbrž le redko vprašamo, v kakšni vodi se kopamo oziroma kako kakovostna je voda v kopališčih, ki jih radi obiskujemo. Zato smo se pozanimali, kako je s čistočo bazenske vode v Šmarjeških in Čateških toplicah, medtem ko nam iz sevniškega bazena na vprašanja niso odgovorili.

ŠMARJEŠKE TOPLICE – Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) vodi evidenco podatkov o kakovosti bazenskih voda. V letu je bilo v jugovzhodni Sloveniji neskladnih 13,3 odstotka odvzetih vzorcev, v posavski regiji pa 19,6, kar kaže na občasno onesnaženost, vendar pa konkretnih imen bazenov ne navajajo. Zato smo v Termah Krka in Termah Čatež povprašali, kako je z vodo v njihovih bazenih.

Naša vprašanja:

  • Ali imate morda na razpolago aktualne oziroma najnovejše podatke o kakovosti vode v vaših bazenih, torej o prisotnosti klora, drugih kemikalij, morda urina in podobno?
  • Ali bi nam te podatke lahko posredovali? Pri NIJZ pravijo, da bi te podatke kot upravljavec morali imeti vi.
  • Na kakšne načine in kako pogosto skrbite za kar najbolj čisto in kakovostno vodo v bazenu?
  • Kdaj se pri vas odpira sezona?

Takole pravi Andreja Zidarič iz Term Krka, ki upravljajo tudi Šmarješke toplice:
»Kopališča Krkinih term v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah ter obmorskega centra Talaso Strunjan privabljajo v vročih dneh veliko kopalcev. Poleg hotelskih gostov je med njimi tudi veliko enodnevnih obiskovalcev, ki se na poletno osvežitev pripeljejo tako iz bližnje okolice kot tudi iz drugih krajev Slovenije. Zavedamo se, da sta pestra ponudba in kakovost storitve gostom najpomembnejša dejavnika izbire, zato se trudimo, da jim na najboljši možen način zagotovimo ob vodi varno, udobno in ugodno preživljanje prostega časa.

Kakovost kopalne vode spremljamo v skladu z določili Pravilnika o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode z večkratnimi (6x) dnevnimi ročnimi in avtomatskimi meritvami predpisanih vodnih parametrov (temperatura, klor, pH, redoks, THM – trihalometani) in vzorčenji kopalnih voda s strani pooblaščenih enot Zavoda za zdravstveno varstvo. Analize podatkov kažejo, da so vsi nadzorovani parametri v zakonsko določenih mejah. Podatki o kopalni vodi, ki obiskovalce seznanjajo o temperaturi vode, vsebnosti klora, prisotnosti / odsotnosti bakterij, stopnji THM, … so le-tem dostopni na oglasnih deskah pred vstopom v bazene, podrobnejše analize pa tudi pri reševalcih, ki vodijo evidenčne knjige analiz.

Z rednim vsakodnevnim čiščenjem in sesanjem vseh bazenskih površin zagotavljamo kopalcem brezskrbno kopanje. Za čistočo na kopališčih skrbimo tudi z obveščanjem kopalcev o omejenem vnosu hrane, gostom priporočamo primerno obutev in jih opozarjamo na redno in obvezno tuširanje pred vsakim vstopom v bazene. Ob vhodih na bazenske ploščadi imamo nameščene dezinfektorje za noge, dnevno čistimo ležalnike, stole, robove bazenov, tla, v času obratovanja je ob bazenih prisotna oseba, ki skrbi za čistočo garderob, garderobnih omaric, stranišč in tušev, reševalci pa redno skrbijo tudi za to, da so tla na kopalni ploščadi suha.

Poseben dokaz o skrbi za urejenost kopališč v Termah Krka pa je tudi priznanje Modra zastava, s katerim se obmorski center Talaso Strunjan kot urejeno in ekološko neoporečno kopališče ponaša že 20. leto zapored.

Letos se je poletna sezona na kopališčih Term Krka odprla 1. 6. 2017.«

Enaka vprašanja smo zastavili tudi pristojnim v Čateških toplicah in od Nevenke Petan dobili spodnji odgovor:
»V Termah Čatež neprestano bdimo nad kontrolo kakovosti bazenske vode. Zagotavljamo jo s pomočjo sodobnih postopkov za pripravo vode. Moderno pripravo bazenske vode z avtomatskim sistemom filtriranja, merjenjem bazenskih parametrov, korekcije vrednosti pH in dezinfekcije izvajamo z ustrezno merilno, regulacijsko in krmilno opremo ter nadzorom preko osebnega računalnika.

Meritve prostega klora, vrednosti pH, potenciala redox in temperature se izvajajo neprekinjeno, rezultati meritev pa služijo avtomatskemu reguliranju in doziranju kemijskih substanc. Avtomatska izvedba filtriranja vode in pranja filtrov omogoča mehanske operacije čiščenja bazenskih vod. S pomočjo naplavnega filtra dosežemo ostrino celo do 0,1 mikrona, kar omogoča odstranjevanje večine organskih nečistoč ter bakterij (več kot 95%) ter s tem bistveno zmanjša potrebo po kloru kot dezinfekcijskem sredstvu. Voda se neprekinjeno filtrira tako, da se tudi do 6 dnevno prefiltrira celotna voda. Neprekinjeno pa se dodaja sveža termalna voda.

Praznjenje vode in čiščenje bazenov na Termalni rivieri opravljamo v skladu s pravilnikom o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode in pravilnikom o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč. Na poletni Termalni rivieri torej najmanj 1 x mesečno, julija in avgusta ob večji obremenitvi bazenov tudi do dvakrat mesečno. Na zimski Termalni rivieri vodo v manjših bazenih – kot so otroški, whirlpooli, mali gusar -menjamo tedensko in v velikih bazenih cca 3 x letno.

Poleg popolnega praznjenja bazenov le-te tudi dnevno sesamo z vodnimi sesalci, po potrebi jih tudi hiperkloriramo in ročno čistimo. Pri čiščenju uporabljamo kemična sredstva za vodni kamen in organsko umazanijo, namenjena čiščenju bazenskih in obbazenskih površin.

Vodo, poleg naše interne kontrole, naključno vzorči – kemijsko in mikrobiološko – Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje. Vsi izvidi vode so v redu in v skladu z zgoraj navedenimi pravilniki.

Vse bazene in atrakcije na poletni Termalni rivieri smo odprli 02. 06. 2017, medtem ko so v nekaterih naši gostje uživali že od konca aprila dalje. Tradicionalno največ gostov pričakujemo v poletnih počitniških mesecih, torej od konca junija do prvih septembrskih dni.«

Krka ima le dve merilni mesti

Kot kažejo zgornji odgovori, smo torej lahko brez skrbi, a konkretnih podatkov o analizah vzorčenja vode vseeno nismo dobili. Očitno jih lahko dobite kar na oglasnih deskah omenjenih kopališč, sicer pa se med vami gotovo najde tudi kdo, ki se rad namoči v reki Krki. Ta ima le dve merilni mesti (v Žužemberku in Straži). Lanske analize so pokazale, da je Krka v Žužemberku odlične kakovosti, v Straži pa je kakovost malce nižja, a še vedno dobra. Nižje ob toku vode ne analizirajo, lahko pa sklepamo, da je slabše kakovosti kot v zgornjem toku.

Pripravila: M. S.