• 15.31C Novo mesto
  • 22:24
  • Čet, 23.05.2019
  • Prijava

V Občini Trebnje so se odzvali na očitke glede poplav

Na nevšečnosti so opozorili tudi na vaščani Zagorice pri Biču.

TREBNJE – Ob poplavah je precej negodovanja in nezadovoljstva občank in občanov v Trebnjem. Na nevšečnosti so opozorili tudi na vaščani Zagorice pri Biču. Na vse skupaj se je odzval župan občine Alojzij Kastelic.

“Poplave v Trebnjem so prizadele številne posameznike. Za hitro ukrepanje se zahvaljujemo vsem prostovoljnim gasilcem in ostalim, ki so pomagali in sodelovali pri odpravi vode, blata in nesnage. Na žalost se takšnim ujmam in izrednim razmeram ne moremo izogniti. Da je kanalizacijski sistem mesta Trebnje v centru zastarel, dotrajan in potreben posodobitve se na Občini Trebnje zelo dobro zavedamo. Ravno zato je Občina Trebnje v sodelovanju s Komunalo Trebnje v sklopu drugega povabila za dopolnitev Dogovora za razvoj regij pripravila in prijavila tudi projekt “Zmanjšanje emisij v vodotok Temenica I.”, ki je bil po navodilih Ministrstva za okolje in prostor preimenovan v “Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje” v dveh sklopih. Projektu je bilo pred kratkim podano soglasje s strani Ministrstva za okolje in prostor za uvrstitev v dogovor, trenutno čakamo na podpis neposredne potrditve.  Projekt v prvem sklopu obsega nadgradnjo čistilne naprave, izgradnjo nove fekalne kanalizacije za zazidana območja znotraj aglomeracije z obremenitvijo nad 2.000 PE in pa najpomembnejše – in kar se hkrati tiče vsaj delnega reševanja problemov meteornih voda –  modernizacijo in nadgradnjo obstoječih, povečini mešanih kanalov v centru mesta ter izgradnjo zadrževalnikov. (o projektu si lahko preberete v DIIP-u, ki je med gradivi za sejo Občinskega sveta Občine Trebnje javno dostopen tukaj). Komunala Trebnje vodi postopke priprave projektne dokumentacije, katere pridobitev se v celoti predvideva v letu 2018, kar bo tudi osnova za nadaljnjo pridobitev gradbenih dovoljenj (novinarska konferenca o podpisu pogodbe za  izdelavo projektne dokumentacije). Pripravljalec dokumentacije je Institut za ekološki inženiring d.o.o. iz Maribora.  Pričetek gradbenih del je predviden v letu 2019, zaključek pa v letu 2021, ko se predvideva tudi pridobitev uporabnega dovoljenja. Predvideno je, da se bo investicija v skupni ocenjeni vrednosti 3.893.706,25 EUR financirala iz sredstev EU v višini 1.334.636,47 EUR, sredstev državnega proračuna v višini 444.878,82 EUR ter sredstev občinskega proračuna v višini 2.114.190,96 EUR, vendar te vrednosti niso dokončne dokler ne pride do neposredne potrditve in podpisa pogodbe z MOP-om.  Uprava RS za zaščito in reševanje tudi za danes napoveduje možnosti večjih nalivov z močnimi sunki vetra in toče in prebivalcem podaja ukrepe med neurjem, ki si jih lahko ogledate TUKAJ. Ostanite varni,” je zapisal župan Alojzij Kastelic na spletni strani občine Trebnje.

D.P.