• C Novo mesto
  • 11:20
  • Pon, 24.01.2022

V Šentrupertu snujejo dva velika projekta

Potem ko so v Šentrupertu že lansko leto zaznamovali s pomembnimi dosežki, imajo tudi letos velike načrte. Najpomembnejša projekta sta Lesno predelovalni center in RusaLCA.

 

ŠENTRUPERT – Leto 2013 je Občina Šentrupert zaznamovala z vidnimi dosežki. V juniju je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor uradno odprl Deželo kozolcev, prvi tovrstni muzej na prostem na svetu, ki ga je v dobrem letu dni obiskalo več kot 20.000 obiskovalcev iz Slovenije in različnih koncev sveta.

Zelo pomemben dosežek za nadaljnji razvoj občine je bil v letu 2013 končno sprejet nov Občinski prostorski načrt, ki bo omogočil realizacijo novih projektov, ki jih Občina Šentrupert že snuje za prihodnje. Mednje zagotovo štejejo vzpostavitev lesno predelovalnega centra, za katerega je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, kotlarna na lesno biomaso na Dobu, ki bo predvidoma že februarja letos začela s testnim obratovanjem in bo poleg ogrevanja državnih zaporov zagotavljala dobavo toplote tudi drugim gospodarskim projektom na tem območju, ter potrebne obnove in rekonstrukcije komunalne infrastrukture, ki je nenazadnje tudi pogoj za kakovost bivanja v občini.

 

Načrti za leto 2014

Občina Šentrupert v letu 2014 nadaljuje z izvajanjem projektov, ki si jih je zastavila. Pri tem izpostavljajo predvsem dva projekta, ki sta pomembna tako z vidika novih potencialnih investicijskih možnosti in odpiranja novih delovnih mest kot tudi z vidika varstva okolja, to sta vzpostavitev Lesno predelovalnega centra in projekt RusaLCA.

 

Lesno predelovalni center

Občina Šentrupert je v Občinskem prostorskem načrtu opredelila 22 hektarjev zemljišč v območju bivše vojašnice kot industrijsko cono posvečeno vsebinam vezanim na predelavo lesa – tako primarno kot sekundarno. Ena izmed pomembnih konkurenčnih prednosti cone je prisotnost industrijskega železniškega tira. Znotraj cone ima Občina Šentrupert v lasti 10.7 hektara zemljišča, na prvih 7 hektarjev pa je razvila projekt lesno predelovalnega centra, ki je junija lani pridobil gradbeno dovoljenje.

Letos se bo začela izvajati prva faza projekta. Prva faza, ki vsebuje več členov lesno predelovalne verige, je ocenjena na 5,6 milijona evrov in jo je občina tudi prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje; na razpisu je možno pridobiti 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Prednost takšne zasnove projekta je v oblikovanju lesno predelovalne verige s čim več členi na enem mestu; vse skupaj se začne z lupilnico hlodovine in žago, nadaljuje pa z obrati, kot so sušilnice, proizvodnja lesnih sekancev in peletov, kogeneracija na lesno biomaso, laminirnica in v končni fazi proizvodnja lesene montažne hiše, ki je trenutno v razvoju. V drugi fazi projekta občina vidi nadgradnjo na področju raziskav in oblikovanja. Nove tehnologije na bazi lesa in vrhunsko oblikovanje lahko namreč pomembno vplivajo na višjo dodano vrednost lesa, ki se lahko poveča tudi za 100 in večkrat.

Glede na to, da bo v lesno predelovalnem centru nastajal lesni odpad, je občina tudi energetsko politiko usmerila v izkoriščenje tega obnovljivega vira. Poleg tega, da so že leta 2010 odprli kotlarno na lesne sekance, ki ogreva vrtec, šolo in telovadnico, so lani ustanovili tudi javno podjetje Energetika Šentrupert, ki trenutno zaključuje gradnjo večje kotlarne v kompleksu zaporov na Dobu. Energetika Šentrupert je tudi eden izmed investitorjev v Lesno predelovalnem centru, in sicer v členu proizvodnje lesnih energentov (peleti, sekanci, polena).

 

Projekt RusaLCA; inovativna mala čistilna naprava v Šentrupertu

S projektom RusaLCA v Občini Šentrupert naslavljajo na eni strani vprašanje čiščenja komunalne odpadne vode in na drugi strani skušajo narediti čim več na področju zmanjšanja porabe pitne vode. Mala čistilna naprava, ki bo zgrajena v Občini Šentrupert, se bo nahajala ob vodotoku Bistrica in bo namenjena čiščenju komunalnih odpadnih voda naselja Poštaje. Voda, ki bo konvencionalno očiščena v mali čistilni napravi, bo v drugi fazi dodatno očiščena z inovativnim postopkom remediacije z uporabo nanodelcev ničvalentnega železa, in sicer do takšne stopnje, da bo pridobila status pitne vode. Preko povratne zanke bo nato vrnjena uporabnikom.

Voda bo sicer ustrezala kriterijem za pitno vodo, kljub temu pa ni predvideno, da bodo uporabniki to vodo pili. Namenjena bo za zalivanje, pranje avtomobilov, kot požarna voda in podobno. Na ta način na občini pričakujejo, da se bo poraba pitne vode zmanjšala za približno 30 odstotkov.

 

Občina Šentrupert