• C Novo mesto
  • 01:55
  • Ned, 22.05.2022

V Trebnjem notar in ortodont

V Trebnjem od 14. januarja posluje notarska pisarna, z novim letom pa imajo tudi ortodonta.

 

TREBNJE – Notar Fredi Bančov je leta 1996 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2002 tudi končal magistrski študij civilnega in gospodarskega prava ter pridobil naslov magister znanosti. Notar opravlja storitve, kot so: svetovanje na različnih premoženjsko-pravnih področjih, overitve podpisov strank na pogodbah in drugih listinah, pripravlja različne vrste pogodb, še posebej notarske zapise pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku, izročilne pogodbe, darilne pogodbe za primer smrti, pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakonci, sestavlja notarski zapis oporoke, sestavlja neposredno izvršljiv notarski zapis posla, s katerim se ustanovi zastavna pravica ali hipoteka v korist upnika. Notar zagotavlja tudi strokovno pomoč pri ustanovitvi in preoblikovanju različnih vrst gospodarskih subjektov, hrani različne listine ter prevzema v hrambo za namen izročitve upravičeni osebi denar in vrednostne papirje.

Notarska pisarna je na Baragovem trgu 1 (I. nadstropje).

 

Januarja pa je javno službo ortodonta začela izvajati tudi koncesionarka Karmen Verhovec, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije. Ordinacija je na Gubčevi cesti 41a v Trebnjem.

 

Občina Trebnje
(Foto: trebnje.si)