• C Novo mesto
  • 21:38
  • Čet, 30.06.2022

Z dialogom za boljši jutri Temeniško-mirnske doline

Na svoji družbenopolitični poti je bil predsednik skupščine, 12 let je bil predsednik krajevne skupnosti, od leta 2006 pa župan.

MOKRONOG – Na lokalni in regionalni ravni je zagotovo velik pečat pustil Anton Maver, ki je zadnjih 12 let uspešno županoval v občini Mokronog-Trebelno, ki pod njegovo taktirko postaja resen igralec v regiji. Tudi po Mavrovi zaslugi. »Z lokalno politiko se ukvarjam, odkar pomnim,« pravi danes 68-letni agilni Anton Maver, ki želi ob uspeli kandidaturi za poslanca v volilni enoti Novo mesto, volilni okraj Trebnje, narediti nekaj dobrega za Temeniško-mirnsko dolino! »Pravijo, da imam občutek za delo z ljudmi. Nekaj smo naredili, na prigovarjanje prijateljev pa sem se odločil za kandidaturo na parlamentarnih volitvah. Dolgo časa sem simpatiziral s stranko SD, od lani sem tudi njen član,« pove Maver, ki meni, da je socialna demokracija že več kot 150 let cenjena in spoštovana v svetu. V to gibanje vstopa vse več mladih, ambicioznih in samozavestnih ter uspešnih ljudi. »Bistveno pa je, da SD ne gradi okoli enega imena, ampak združuje in povezuje ljudi okoli skupne ideje, ki pravi: več in boljše za vse, ne le da je srečen posameznik ali pa izbranci,« pojasni Maver, zakaj se je odločil za kandidaturo in zakaj mu je stranka SD blizu.

Za poslanca

»V zadnjih mandatih Temeniško-mirnska dolina ni imela »svojega« poslanca. Tisti, ki so bili tam, niso naredili skoraj nič za ta kraje. Kot poslanec menim, da lahko precej več naredim kot pa župan,« nadaljuje Maver, ki bi v parlament rad prinesel pravi način spoštljivega komuniciranja, kar v teh mandatih ni bila ravno ustavljena praksa. Je pa Maver prepričan, da mu je pri tem v pomoč tudi uspešno končan študij socialne pedagogike, za diplomo je dobil tudi študentsko Prešernovo nagrado. Njegovo poklicno pot je med letoma 1971 in 2000 zaznamovalo delo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob.

Življenjsko šolo mu je dalo delo z ljudmi, v lokalnem in regionalnem okolju. Na svoji družbenopolitični poti je bil predsednik skupščine, 12 let je bil predsednik krajevne skupnosti, od leta 2006 pa župan. »V teh letih smo naredili precej, uresničili smo številne cilje s pomočjo pridobljenih evropskih in državnih sredstev. Za nami so številni projekti za boljše življenje ljudi. Na tem mestu lahko še enkrat potrdim, da je bila prava odločitev za ustanovitev občine Mokronog-Trebelno. Vse nove štiri občine so izvrstno razvile svoj lokalni prostor. Občino zapuščam v dobri kondiciji,« je Maver ponosen na prehojeno pot. Veseli ga, ker se Trebnje razvija v kulturno središče Temeniško-mirnske doline, Mirni napoveduje svetlo prihodnost na področju razvoja v rekreativno-regijski center, za Mokronog-Trebelno pa želi, da sledi dobrim praksam. Sam se bo trudil, da bodo ti novi programi in ideje Temeniško-mirnske doline dobili njegovo ustrezno podporo pri črpanju evropskih in državnih sredstev.

Maver je vesel, ker se v njegovi občini pospešeno rešuje problematika z vodooskrbo, predtem je bila občina Mokronog-Trebelno nosilka konzorcija, ki je poskrbel za optični internet v sedmih občinah. »Uredili smo tudi šolsko infrastrukturo, Mokronog je dobil novo športno dvorano, zgradili jo bomo tudi na Trebelnem, kjer bodo jeseni dobili še drugi oddelek vrtca, šest pa jih je v Mokronogu,« ponosno pove Maver, ki še razkrije, da se pripravlja podroben prostorski načrt za poslovno cono na Puščavi, kamor prihaja pomemben domači investitor, ki bo dal nova delovna mesta.

Tudi v vojni za Slovenijo

Prepričan je, da se bo kvaliteta življenja občank in občanov izboljšala s priključitvijo Raduljske doline na prometnico H1 Trebnje–Novo mesto v naselju Poljane. »V desetih letih moramo nujno rešiti tudi povezavo med Sevnico in Trebnjem, tretje razvojne osi še dolgo tu ne bo,« smelo napove nove izzive, ki jih vidi, da bi svojim rojakom olajšal in še izboljšal kvaliteto življenja. Pove nam, da bo vedno dal palec gor in podprl tudi gasilce, ki s svojimi nadčloveškimi napori brez pomisleka pridejo sočloveku na pomoč. V času osamosvojitvene vojne je bil Maver tudi vodja centra vojnih ujetnikov, ki je bil organiziran v zaporu na Dobu med 29. 6. in 9. 7. 1991. Skupaj s sodelavci je skrbel, da so bili vojni ujetniki obravnavani v skladu z Ženevsko konvencijo.

Skrb za ljudi vedno postavlja na prvo mesto. Trudi se držati besedo, pripravljen pa je reševati probleme in z ljudmi iskreno komunicirati, kar je zagotovo prava popotnica za delo v državnem zboru.

Nadlani.si

dolenjske toplice
oglaševanje