• C Novo mesto
  • 13:41
  • Pon, 08.08.2022

Z evropskim denarjem zgrajena prva faza Poslovne cone Puščava

podčetrtek

Direktor Viktor Dolinšek je včeraj županu Občine Mokronog-Trebelno Antonu Mavru predal AED, ki ga bodo namestili na Puščavi.

PUŠČAVA – Občina Mokronog-Trebelno je komunalno opremila prvo fazo Poslovne cone Puščava in s tem vzpostavila pogoje za gradnjo dveh proizvodnih objektov, ki naj bi na lokaciji začela delovati v treh letih.

PC Puščava leži na severovzhodni strani naselja Puščava ob meji z občino Šentrupert, v neposredni bližini železniške postaje in občinskega središča Mokronog. Območje je veliko približno sedem hektarjev, v zadnjih mesecih pa je občina komunalno opremila jugozahodni del, ki obsega 1,6 ha, pri čemer je za gospodarstvo v tej fazi namenjenega skoraj hektar. »Zagotavljanje gospodarskega razvoja je nujno povezano z zagotavljanjem novih poslovnih površin. Tega se zavedamo tudi v občini Mokronog-Trebelno, zato smo z naložbo izboljšali pogoje za poslovanje obstoječih ter nastanek, rast in razvoj novih delovnih mest. Oba investitorja sta zanesljiva gospodarska subjekta, ki bosta zaradi ustrezne infrastrukture v poslovni coni lahko širila svojo dejavnost in s tem prispevala h gospodarskemu razvoju občine, regije, nenazadnje tudi države,« je prepričana direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno Mojca Pekolj.

Eden od investitorjev je podjetje Sep, ki se na sedanji lokaciji v Mokronogu ne more več širiti, tu pa ima možnost za boljša delovna mesta z drugačnimi tehnologijami, kot je pojasnil direktor podjetja Sep Edmund Pal, ki ob tem še pravi: »Zahvala gre ekipi na občini, ki je sledila potrebam. Po štirih letih iskanja rešitev je industrijska cona realizirana, našemu podjetju pa to omogoča razmišljati o širitvi v prihodnje. V tem obdobju so se razmere malo spremenile, ampak ne glede na to računamo, da bomo v naslednjem letu pridobili gradbeno dovoljeno in nadaljevali tole industrijsko cono v smeri, kakor je bila zastavljena nekoč.«

Občina Mokronog-Trebelno je projekt izgradnje prve faze PC Puščava prijavila za sredstva iz Dogovora za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija. Na državni ravni program pokriva Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Komunalne gradnje iz Grosuplja. Direktor Viktor Dolinšek je včeraj županu Občine Mokronog-Trebelno Antonu Mavru predal AED, ki ga bodo namestili na Puščavi. Končna vrednost gradbenih del je bila nekaj več kot 492 tisoč evrov z DDV, končna vrednost celotnega projekta pa 535 tisoč evrov, od tega je občina prejela nekaj več kot 430 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer EU del dobrih 322 tisoč evrov, slovenski del pa 107 tisoč evrov. To predstavlja 95,85 odstotka upravičenih stroškov, medtem ko je skoraj 105 tisoč evrov zagotovila iz občinskega proračuna.

Pripravil: Lapego, Nadlani.si
Foto: Lapego