• C Novo mesto
  • 20:03
  • Čet, 30.06.2022

Znižali komunalni prispevek za stanovanjsko cono Roje

poletni festival

Občinski svet Občine Mirna je na včerajšnji, 7. redni seji, med drugim znižal komunalni prispevek za stanovanjsko cono Roje IV in skladno z vladnimi ukrepi sprejel sklep o spremembah cen vrtca. 

 Na območju stanovanjske soseske Roje IV naj bi po načrtu zraslo 17 enostanovanjskih hiš. Za kvadratni meter zemljišča je treba odšteti 30,00 evrov, komunalni prispevek pa se z včeraj sprejeto spremembo odloka o komunalnem opremljanju zemljišč na tem območju znižuje za 22 odstotkov, kar pomeni, da bo investitor za stanovanjsko hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov na 650 kvadratnih metrov velikem zemljišču plačal okoli 11 tisoč evrov, namesto dosedanjih 16 tisoč, kolikor je določal aprila letos sprejeti odlok.

„Sprememba se je izkazala kot potrebna, zato ker se je ustavila prodaja zemljišč v zazidalnem kompleksu Roje, in sicer zaradi relativno visokega komunalnega prispevka. Torej: na Mirni ne bi prodajali parcele. Potem smo opravili analizo, izračune in izkazalo se je, da z znižanjem tega prispevka za približno 22 odstotkov dosežemo drugi efekt: povečamo prihodke prihodke v proračunu, nekaj občanov pa si zagotovi parcelo za stanovanjske objekte,“ pojasnjuje mag. Štefan Vélečič, ki je na Občini Mirna zadolžen za področje okolja in prostora.

Občinski svet je potrdil tudi nove cene programov v vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli Mirna, ki je posledica nove ocene stroškov dela zaradi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016. Za prvo starostno obdobje bo tako od 1. januarja naprej nova cena 461,58 evra (0,35-% znižanje), za drugo starostno obdobje 337,56 evra (5,21-% povišanje) in za kombiniran oddelek 388,40 evra (1,12-% znižanje).

Občinski svet je včeraj med drugim sprejel tudi pravilnik o podeljevanju priznanja Športnik leta v občinah Trebnje in Mirna, s katerim se krog športnikov, ki se jim določena vrsta priznanja lahko podeli, razširi. Določil je še, da se vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča poviša za 0,6 odstotka na 0,002187 evra na kvadratni meter, kar naj bi v proračun občine v letu 2016 glede na odločbe prineslo približno 142 tisoč evrov. Občinski svet se je seznanil tudi s projektom Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, katerega nosilec je Občina Mirna, pridruženih pa je je 50 občin-partneric, v katerih je bila letos opravljena analiza mikrolokacij in posledično narejen pregled in analiza stanja, ki bo podlaga za nadaljnje akcije tako na terenu kot promocijske aktivnosti na evropskih turističnih sejmih v prihodnjem letu.

Vir in foto: za O.Mirna, P.K.