• 7.46C Novo mesto
  • 15:36
  • Tor, 12.11.2019

Župan MONM na razpravi o financiranju občin v letih 2016 in 2017

Predstavniki občin in Ministrstva za finance se v teh dneh intenzivno pogajajo glede višine povprečnine in sofinanciranja občinskih investicij za leti 2016 in 2017. Na pogajanjih aktivno sodeluje tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Predstavniki občin in Ministrstva za finance se danes znova pogovarjajo o financiranju občin v prihodnjih dveh letih. Gre za nov poskus uskladitve glede vprašanja povprečnin in sofinanciranja občinskih investicij pred današnjo sejo Državnega zbora, kjer bo obravnavana tudi višina sredstev, ki jih bodo občine deležne iz državnega proračuna.

Vlada RS sicer vsako leto znižuje povprečnino, čeprav bi po navedbah Ministrstva za finance morala povprečnina znašati 652 EUR. V prvi polovici leta 2015 je povprečnina znašala 525 EUR, v drugi polovici pa 519 EUR. Povprečnina je za občino zelo pomemben vir, saj se iz njenega naslova (v skladu z Zakonom o financiranju občin) financira izvajanje izvirnih in prenesenih nalog, ki jih morajo občine izvajati v skladu s sprejeto zakonodajo. Te naloge so vezane predvsem na zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, kulture ipd. Zaradi nenehnega zniževanja višine povprečnine v zadnjih letih (v letu 2011 je znašala 554,50 EUR, kar primerjalno z letom 2015 pomeni upad za približno 7 %), ta ne zadošča niti za pokrivanje tekočih stroškov občine. Praviloma bi moralo znižanju povprečnine nujno slediti tudi znižanje stroškov oz. obsega izvajanja zakonskih nalog občin, kar pa se dejansko ne izvaja. Pri izračunu in pripravi predloga proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016 je bil upoštevan znesek povprečnine na prebivalca 525 EUR.

Vladna stran je sicer sedanjo ponudbo s 522 EUR po zadnjih podatkih pripravljena dvigniti na 524 EUR, a to po mnenju predstavnikov občin ne izpolnjuje pričakovanj in potreb občin.

Župan Gregor Macedoni se je v petek udeležil tudi seje odbora DZ za finance in monetarno politiko. Njegov komentar si lahko ogledate na sledeči povezavi (od 1:16:15 dalje): http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174371215

 

Vir in foto: MO Novo mesto