• C Novo mesto
  • 00:17
  • Ned, 26.06.2022

Župan Ocvirk odgovarja v Krmelj

Srečko Ocvirk opozarja na sorazmernosti naložb v krajevnih skupnostih Krmelj, Šentjanž in Tržišče.

SEVNICA, KRMELJ – „Zato se dejansko spet pojavljajo govorice, da bi bilo mogoče bolje, če bi bili svoja občina. Po eni strani je to utopično, vendar ob tem, ko ljudje vidijo razvoj sosednjih občin Šentrupert, Mokronog-Trebelno in Mirna, kako se razvijajo po odcepitvi od matičnega Trebnjega, je ta ideja čedalje bolj aktualna tudi v zavesti prebivalcev Mirnske doline,“ je pred dnevi razmišljal Dejan Hočevar iz Krmelja. Na njegov zapis pa se je odzval tudi Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.

Lekcija

„Želja vsakega posameznika je, da živi v urejenem, prijaznem, varnem in spodbudnem okolju. Pravica vsake skupnosti pa je, da se sama odloča o načinu organiziranja lokalne samouprave. Gospod Dejan Hočevar je član Nadzornega odbora Občine Sevnice, zato občinski proračun in projekte, ki so bili izvedeni v krajevnih skupnostih Krmelj, Šentjanž in Tržišče, tudi sam dobro pozna. Sredstva za izvajanje nalog, ki so v pristojnosti krajevnih skupnosti, so dodeljena v skladu s Pravilnikom o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica, ki velja enako za vse krajevne skupnosti. O načinu porabe sredstev odloča svet posamezne krajevne skupnosti,“ poduči župan Ocvirk Dejana Hočevarja iz Krmelja.

Rad prihaja v te kraje

„Načelo dela Občine Sevnica je sorazmernost razvoja, tako v teritorialnem kot tudi vsebinskem smislu. Tako se naloge iz neposredne pristojnosti občine izvajajo sorazmerno, po vseh območjih občine. Naj za ponazoritev sorazmernosti naložb v krajevnih skupnostih Krmelj, Šentjanž in Tržišče v preteklih letih naštejem le nekatere največje projekte: gradnja nove osnovne šole v Tržišču, energetska sanacija osnovne šole in telovadnice v Krmelju in izgradnja kotlovnice pri tej šoli, gradnja novega vrtca v Krmelju, nove telovadnice v Šentjanžu, prenova kuhinje, jedilnice in kotlovnice v osnovni šoli Šentjanž. Investicije so zaznamovale tudi infrastrukturno področje. V Gabrijelah so bili za večjo varnost zgrajeni pločniki, redno se obnavljajo in vzdržujejo ceste in javne površine, zgrajeni so bili novi vodovodi, nove vodne vrtine ter sofinancirani nakupi gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva. Podporo delovanju imajo številna društva, ki lepšajo in bogatijo skupnost. Raznih dogodkov se, kot v vseh drugih, tudi v vseh treh krajevnih skupnostih Mirnske doline redno in z veseljem udeležujem, saj odražajo ustvarjalnost, vrline prostovoljstva in številne druge kreposti, ki so temelj prijetnega bivanja. Sodelovanje z vsemi krajevnimi skupnostmi ocenjujem kot korektno in dobro. V smeri sorazmernosti in dobrega sodelovanja želim delovati tudi v bodoče,“ sklene župan na temo očitkov, da Sevnica zanemarja periferijo in da je mačeha tudi krajevnim skupnostim Tržišče, Krmelj in Šentjanž.

D.P.