• C Novo mesto
  • 04:10
  • Pon, 23.05.2022

Župani Mirnske doline skupaj za modernizacijo regionalne ceste Trebnje–Mokronog–Boštanj

V četrtek, 21. maja 2020, so se na pobudo sevniškega župana Srečka Ocvirka na delovnem sestanku v Kulturni dvorani Sevnica srečali župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, višja svetovalka za prostorsko načrtovanje in urbanizem Občine Trebnje Vida Šušterčič, župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec, župan Občine Mirna Dušan Skerbiš, sodelavec oddelka za okolje in prostor Občine Mirna Štefan Velečič, poslanca Državnega zbora Blaž Pavlin in Tomaž Lisec, podžupan Občine Sevnica Janez Kukec in višji svetovalec za ceste in komunalo Občine Sevnica Robert Kaše.

Namen sestanka je bil oblikovati skupno pobudo za modernizacijo regionalne ceste R1-215 Trebnje–Mokronog–Boštanj, v okviru pobude pa ne spreminjati že načrtovanih projektov, ampak jih povezati v celoto. Cilj skupne pobude je pospešitev obstoječih, že načrtovanih projektov na tej cesti in oblikovanje enotnega, usklajenega in povezanega projekta za posodobitev celotne ceste.

Regionalna cesta Trebnje–Mokronog–Boštanj je glavna cestna povezava Trebnjega, Mirne, Mokronoga in Trebelnega, Šentruperta ter Sevnice s širokim zaledjem, na avtocestno A2 povezavo v smeri proti centru in zahodu države.

Na sestanku so bili usklajeni naslednji zaključki:

  • vsi že začeti projekti na regionalni cesti R1-215 Trebnje–Mokronog–Boštanj naj se pospešeno izvajajo naprej,
  • vzdrževanje ceste mora biti ustrezno, ažurno in kvalitetno,
  • zbrati, pregledati in uskladiti je potrebno vse obstoječe rešitve z namenom opredelitve njihove aktualnosti,
  • vse aktualne rešitve je potrebno povezati in združiti v celovito rešitev prenove,
  • potrebno je uskladiti datum sestanka z Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo za infrastrukturo, sestanek pa mora biti realiziran še pred poletnimi počitnicami.

Povezovanje med občinami na delovni ravni bosta koordinirala Vida Šušterčič iz Občine Trebnje in Robert Kaše, iz Občine Sevnica, ki sta največji občini na območju Mirnske doline, na začetku in na koncu ceste R1-215.

V fazi priprave je več projektov za posodobitev ceste na različnih območjih, katere je potrebno izvesti čimprej. Modernizacija celotne ceste bi učinkovito prispevala k gospodarskem razvoju celotnega območja, večji prometni varnosti in pretočnosti prometa ter še dodatno povezala kraje Mirnske doline.

Pripravila: Občina Sevnica