• C Novo mesto
  • 11:53
  • Sob, 27.11.2021

Čistilna naprava Dob predvidoma septembra

V Občini Šentrupert so začeli dela na velikem investicijskem projektu – čistilni napravi Dob, za katero so pridobili tudi evropska sredstva.

ŠENTRUPERT – Skupna vrednost investicije je slabih 650 tisoč evrov (brez DDV), za izgradnjo čistilne naprave pa je občina iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila slabih 350 tisoč evrov. Operacija se sicer izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Izvajalca del, celjsko podjetje Vekton, so izbrali konec lanskega leta, pogodbo so podpisali marca letos in aprila so zemeljska dela tudi stekla. Dela bodo predvidoma zaključena konec avgusta letos, predvidoma septembra bodo čistilno napravo tudi zagnali. Po uspešnem zagonu bo izvajalec eno leto izvajal še njeno poskusno obratovanje.

Kapaciteta novozgrajene čistilne naprave bo tisoč populacijskih enot, njeno vplivno območje pa širše območje Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob. Na tem območju namreč javnega sistema za čiščenje odpadnih voda ni, kar lahko predstavlja določeno tveganje za obremenitev okolja, saj gre za velik kompleks z velikim številom tako zapornikov kot tudi zaposlenih in posledično veliko količino odpadnih voda, kar pomeni veliko obremenitev okolja.

Namen investicije je tako izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju zaporov Dob, ki morajo biti opremljeni s kanalizacijo skladno z državnimi in evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Čistilna naprava Dob bo torej omogočila kontrolirano odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter tako posledično zmanjšala možnosti za onesnaženje tal in podtalja ter površinskih voda (zaščita reke Mirne). Z izgradnjo čistilne naprave se bo bistveno izboljšal nadzor in pregled nad odpadnimi vodami na celotnem območju in posledično tudi zmanjšalo tveganje onesnaženja reke Mirne, podtalnice in narave, saj je območje Šentruperta zaradi kraškega področja še posebej izpostavljeno možnosti onesnaženja.

Občina Šentrupert
(Foto: arhiv Občine Šentrupert)