• C Novo mesto
  • 05:33
  • Tor, 21.09.2021

Rekonstrukcije križišča še ne bo, vodovod že obnavljajo

Medtem ko se rekonstrukcija križišča regionalnih cest v spodnjem delu trga v Mokronogu odmika zaradi stanja državnega proračuna, se je obnova vodovoda v tem delu v sklopu projekta rekonstrukcije in izgradnje vodovoda Mokronog druga faza že začela, hkrati v zemljo dajejo tudi elektriko.

MOKRONOG – Rekonstrukcijo križišča regionalnih cest v Mokronogu bi morala voditi država, nad obnovo vodovoda pa bdi Občina Mokronog-Trebelno, ki je za 1,1 milijona evrov vredno naložbo prejela 565 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu obnove križišča je bila predvidena tudi rekonstrukcija celotne podzemne infrastrukture, vključno z vodovodom in elektriko. Za obnovo 504 metrov vodovoda na območju križišča in Florjanske ceste je bilo predvidenih 98 tisoč evrov, danes naj bi jih občina potrebovala 168 tisoč, saj DRSC z rekonstrukcijo križišča še ni začel, občina pa bi – če vodovoda na tem območju ne bi obnovila – izgubila sorazmerni delež evropskega denarja za obnovo vodovoda.

Res mi je žal, da se obnova vodovoda ne izvaja hkrati z rekonstrukcijo križišča. Zavedamo se, da je nesmiselno in drago dvakrat kopati na istem mestu, a če ne želimo zgubiti del evropskih sredstev, ki smo jih pridobili za tokratno obnovo vodovoda Mokronog, to enostavno moramo narediti,” je jasen župan Anton Maver.

Vodja del za projekt izgradnje in obnove vodovoda Mokronog druga faza Tina Gruden iz podjetja Rekon pa dodaja: “Izvajalcu povzroča obnova vodovoda, ki ne poteka sočasno z rekonstrukcijo križišča, dodatno delo, dodaten čas, ki ga porabimo zaradi obstoječih vodov, ki se jim moramo izogibat in jih moramo pustit v funkciji, dokler ne bo križišče dokončano. In pa usklajevati moramo tudi dela zaradi javne razsvetljave in elektrike, ki se sočasno polagata v kanal, kjer se izvaja vodovod.

Ravno zaradi sočasne selitve elektrike pod zemljo tam, kjer je to mogoče, bodo na območjih, kjer je javna razsvetljava danes vezana na drogove Elektra Celja, čez približno mesec dni, ko bodo dela končana, ostali brez javne razsvetljave. Spodnji del Mokronoga bo tako – dokler občina ne najde še tiste polovice denarja za postavitev javne razsvetljave, ki bi jo morala v sklopu rekonstrukcije križišča zagotoviti država – ostal brez javne razsvetljave oziroma ta ne bo tako močna kot danes.

Spomnimo:
17. junija 2011 je občina s takratnim ministrstvom za promet podpisala sporazum o sofinanciranju križišča regionalnih cest. Izdelana je vsa projektna dokumentacija za izvedbo, skoraj vsa zemljišča za gradnjo so odkupljena, odkupljena in porušena je tudi Koželjeva hiša. Investicijski program je s strani komisije za pregled in oceno investicijske dokumentacije na področju državnih cest 12. aprila 2013 dobil zeleno luč. Razpis za izbiro izvajalca del je bil pripravljen konec novembra 2013, zaradi rebalansa državnega proračuna za leti 2014 in 2015 pa ta razpis še ni bil objavljen.

Občina in DRSC sta novembra lani – ko je bilo jasno, da obnova vodovoda ne bo potekala v sklopu rekonstrukcije križišča – sklenila dogovor, da DRSC pokrije del razlike (25 tisoč evrov bruto) z asfaltiranjem površin, na katerih se bo izvajala obnova vodovoda. A kot kaže danes, DRSC tudi tega denarja ne more zagotoviti.

P.K.
(Foto: Tina Gruden, Rekon)