• 24.25C Novo mesto
  • 14:42
  • Sob, 14.09.2019

Trajnostna urbana strategija na javni obravnavi

Mestna občina Novo mesto zaključuje pripravo Trajnostne urbane strategije, ki je podlaga za črpanje evropskih strukturnih in kohezijskih sredstev v finančni perspektivi 2014-2020. Ministrstvo za okolje in prostor je predlog strategije potrdilo decembra lani, občina pa je včeraj predlog še javno obravnavala.

NOVO MESTO – V sejni sobi rotovža so tako predstavili dokument, ki so ga s pomočjo Razvojnega centra Novo mesto strukturirali na način, da je enostaven in razumljiv ter obenem vsebuje smernice, v katero smer želijo Novo mesto popeljati.

»Zelo velik poudarek je na izboljšanju vodnega prostora – Krke, Temenice, Teške vode in Bršljinskega potoka; oživljanju mestnih sosesk, predvsem njihovo medsebojno povezovanje s kolesarskimi mrežami; lokacije, kjer teče proizvodnja ter seveda mestno jedro, ki predstavlja prioritetni projekt,« poudari ključne spektre urbane strategije Izidor Jerala, podsekretar za prostorsko načrtovanje na MO Novo mesto. Njihova želja je, da Novo mesto s svojimi soseskami postane pametno, trajnostno in vključujoče mesto, ki bo privlačen prostor bivanja, delovanja in druženja.

Oblikovali so štiri stebra te strategije in jih poimenovali; Novo modro mesto, Novo zeleno mesto, Novo vključujoče mesto ter Novo povezujoče mesto. Za vsak steber strategije, pa je Jerala pojasnil, h katerim ukrepom bodo strmeli. »Krepitev gospodarskega in razvojnega središča, ukrepi za rast gospodarskih subjektov, razvoj športnega in industrijskega turizma, zvišanje izobraževalnih možnosti, vrsta ukrepov pri podjetniških kadrih, zmanjšanje onesnaženosti vode ter zraka z zmanjšano uporabo osebnih vozil, krepitev programov družbenih dejavnosti, zdravja občanov, socialna vključenost vseh občanov …«. To so le nekateri od ukrepov do ključnih ciljev, ki jih omenimo, sicer pa bodo projekti bolj konkretizirani, ko bo jasno izoblikovan razrez denarja.

Po javni razgrnitvi in javni obravnavi bodo dokument posredovali v obravnavo občinskemu svetu. Če ga bo potrdil, bo sledila priprava izvedbenega dela – oblikovanje konkretnih projektov in aktivnosti, ki bodo sledili viziji in usmeritvi strategije. S pridobljenimi sredstvi, če bo šlo vse tako, kot so si zadali, lahko v Novem mestu pričakujemo prenovo zgodovinskega mestnega jedra, lokalna urbana središča in zelene površine s kolesarskimi, peš povezavami in še in še. D. Ribič