• 13.47C Novo mesto
  • 00:28
  • Pon, 06.07.2020

V Sevnici načrtujejo ureditev športno-rekreacijskega centra

Na pobudo Občine Sevnica je v marcu potekalo delovno srečanje Nogometne zveze Slovenije s predstavniki sevniške lokalne skupnosti in športa.

SEVNICA – Generalni sekretar zveze Aleš Zavrl si je s sodelavci na terenu najprej ogledal obstoječe športne objekte na športno-rekreacijskem kompleksu, območju načrtovanega stadiona s spremljajočimi objekti. Sledil je sestanek v sejni sobi Športnega doma Sevnica, ki so se ga poleg župana Srečka Ocvirka, podžupana Janeza Kukca in predsednika Športne zveze Sevnica Roka Vodenika, udeležili tudi predstavniki KŠTM Sevnica in Kluba malega nogometa Sevnica.

Predstavnikom nogometne zveze je občina predstavila vsebino sprejetega prostorskega načrta, s katerim je načrtovana celovita ureditev športno-rekreacijskega centra na območju obstoječih športno-rekreacijskih objektov, kjer so že umeščeni bazen, športni dom, zunanje igrišče in parkirišče, na širšem območju pa se načrtovane ureditve za potrebe športa in rekreacije smiselno nadaljujejo z izgradnjo raznovrstnih športnih in spremljajočih objektov. Zaradi postopnega razvoja območja – gre za prostorsko načrtovanje na skoraj 9 hektarjih površine – je z odlokom omogočena faznost oziroma etapnost gradnje, vezana na razpoložljiva sredstva.

Nogometna zveza Slovenije je izrazila zadovoljstvo nad napredkom in pripravo dokumentacije, za nadaljnjo realizacijo projekta, ki ima svoje mesto v nacionalni mreži športnih objektov, pa bo potrebno intenzivnejše sodelovanje vseh odgovornih za razvoj športa tako na lokalnem kot državnem nivoju. Dogovorjeno je bilo, da občina sevniške športne organizacije in nogometna zveza k vključitvi v priprave na izvedbo projekta pozovejo še druge nacionalne organizacije, med njimi resorno ministrstvo, Fundacijo za šport in Atletsko zvezo Slovenije.

Vir: O. Sevnica