• 21.39C Novo mesto
  • 14:06
  • Čet, 01.10.2020

“Zakaj morajo težki tovornjaki skozi našo vas?”

Za pojasnilo smo se obrnili na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.

TREBNJE – Tja do septembra bo zaprta pot med odcepom za Mirno Peč (oz. za Dolenjo Nemško vas) ter krožnim križiščem v Trebnjem (odcep za Kukenberk), saj se obnavlja viadukt Ponikve. Zavoljo tega je speljan obvoz, tudi preko Dolenje Nemške vasi.

“Zakaj morajo težki tovornjaki skozi našo vas?” nas sprašuje bralka.

Za pojasnilo smo se obrnili na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.

Elaborat tako veleva

“Dela so se pričela 12. februarja, dokončanje in sprostitev prometa preko viadukta pa predvideno najkasneje v septembru 2018. V času popolne zapore je promet preusmerjen na državno cesto R1 215/1506 in občinske ceste, skladno z elaboratom začasne prometne ureditve ter odločbo občine Trebnje. Pogodbena vrednost rekonstrukcije viadukta je 1.278.915,34 evrov,” so povedali na direkciji, ter podali že vedeno:

Viadukt Ponikve je bil zgrajen leta 1958 in delno saniran leta 1988. Zaradi slabega stanja objekta je predvidena rekonstrukcija, ki zajema povečanje širine prečnega prereza za zagotovitev dvosmerne kolesarske steze, sanacijo poškodovanih betonskih površin, zamenjavo sistema za odvodnjavanje meteornih vod, zamenjava ograje ter ojačitev temeljev, stebrov, krajnih opornikov in prekladne konstrukcije. V okviru pogodbenih del je predvideno asfaltiranje navezav na viadukt, večji posegi na vozišču hitre ceste pa niso predvideni.

Pod črto pa lahko mirne duše zapišemo: nič ne bi bilo napak, če bi tovorni promet preusmerili na izvoz Trebnje Zahod.

D.P.