• C Novo mesto
  • 09:06
  • Pon, 23.05.2022

Akcija nadzora nad odlaganjem odpadkov končana

Medobčinski inšpektorat je v sodelovanju s Komunalo Trebnje izvedel akcijo nadzora nad odlaganjem komunalnih odpadkov v zabojnike pri večstanovanjskih stavbah v občini Trebnje. Pri inšpekcijskem pregledu so se ugotovile nepravilnosti glede ločevanja posameznih frakcij komunalnih odpadkov.  

TREBNJE – Tako so bili v zabojnikih za odpadno embalažo največkrat odloženi papir, plenice ter v manjši meri tudi hrana. V zabojnikih za preostanek komunalnih odpadkov pa je bil največkrat prisoten papir ter vrtni zeleni odpad. Inšpektorat je lastnike oziroma stanovalce večstanovanjskih stavb o ugotovitvah pregleda seznanil preko upravnika. Med skrbnim pregledom odpadkov so bili najdeni tudi dokazi, ki omogočajo identifikacijo oseb v zvezi suma storitve prekrška, zoper katere bo inšpektorat izrekel ukrepe.

V tokratni akciji je bil cilj inšpekcijskega nadzora preveriti, ali in v kolikšni meri uporabniki v večstanovanjskih objektih upoštevajo določila glede ločenega zbiranja in odlaganja posameznih frakcij komunalnih odpadkov ter s tem tudi prispevati k  drugačnemu razmišljanju tistih, ki še vedno nepravilno odlagajo odpadke.

Inšpektorat bo tudi v prihodnje nadziral pravilnost ločevanja komunalnih odpadkov ter zoper kršitelje tudi ukrepal.

Medobčinski inšpektorat

 

dolenjske lekarne