• C Novo mesto
  • 02:19
  • Ned, 22.05.2022

Aktivnosti pri projektu »Sava–Krka bike«

Občina Sevnica je že lani pripravila izhodišča za urejanje kolesarskih poti na območju občine, zdaj pa skupaj s trinajstimi občinami iz Posavja in Dolenjske sodeluje pri projektu »Sava–Krka bike«, ki ga vodita Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto.

SEVNICA – Namen projekta je umestitev in ureditev državnih kolesarskih povezav na območju vseh sodelujočih občin.

Gre za kolesarske povezave, ki so v državnih razvojnih dokumentih prepoznane kot strateške in predstavljajo hrbtenico omrežja, na katero se navezujejo lokalne ureditve. Na območju naše občine sta to glavni kolesarski povezavi G17, ki poteka po koridorju Save, in G19, po dolini Mirne, kar se ujema tudi z izhodišči Občine Sevnica.

Trenutno je na podlagi skupnega naročila v izdelavi elaborat oziroma strokovna podlaga za ureditev in umestitev kolesarskih povezav. Cilj tega je študija variant in predlog optimalne rešitve tras, vključno s potrebno oceno vrednosti investicijskega projekta za uvrstitev v državni in občinske načrte razvojnih programe.

Občina Sevnica