• -0.86C Novo mesto
  • 20:44
  • Sob, 14.12.2019

FOTO: Otvoritev grajskega parka

Grajski park Gradu Sevnica je s petkovo otvoritveno slovesnostjo tudi uradno predan namenu. Dogodek je pospremil dramsko in glasbeno obarvani kulturni program.

SEVNICA – Projekt »Sanacija okolice gradu Sevnica«, ki se je izvajal lani, je obsegal več medsebojno povezanih ureditev. Najopaznejša je ureditev parka z rekonstrukcijo sprehajalnih poti, ki ohranjajo zgodovinsko oziroma prvotno zunanjo ureditev. Povezujejo vzhodni in zahodni parkovni plato, poleg videza in večje urejenosti parka pa pomenijo tudi sprehajalne poti za obiskovalce gradu. V sklopu ureditev parka je obnovljen vodnjak, urejena kovana ograja z vrati, na novo je urejen paviljon ter izvedenih več replik kipov, kakršni so nekdaj že krasili grajski park. Z obnovo oskrbnikove hiše, ki je skupaj z gradom zaščitena kot kulturni spomenik lokalnega pomena, je pridobljen prostor za dodatne turistično-promocijske vsebine. Z urejenimi dostopnimi potmi je dosežena celovitejša urejenost širšega grajskega hriba nad starim mestnim jedrom.

Pogodbena vrednost projekta je znašala 660.000 evrov, pri čemer je Občina Sevnica z uspešno prijavo projekta na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila 85–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov projekta. Projekt je uspešno izvedlo podjetje Remont d.d. iz Celja.

Zbrane na otvoritveni slovesnosti so nagovorili župan Srečko Ocvirk, generalna direktorica direktorata za Kulturno dediščino Špela Spanžel in generalna direktorica Zavoda za varstvo kulturne dediščine dr. Jelka Pirkovič. Program so z glasbo obogatili učenci in učenke Glasbene šole Sevnica, z zanimivimi in zgodovinsko obarvanimi igralskimi vložki pa Mirko Ratej, Franci Gros in Oskar Zoran Zelič, tudi režiser in scenarist vseh dramskih prizorov.

Slovesna otvoritev grajskega parka je bila hkrati pričetek tradicionalnega festivala Sevniško grajsko poletje. V večernih urah je sledil še koncert tria Eroika, ki je v sevniški kulturni dvorani navdušil zbrano občinstvo.

Občina Sevnica
(Foto: Ljubo Motore)