• -1.32C Novo mesto
  • 03:03
  • Pon, 20.01.2020

Odprli bodo obnovljeni Simončičev toplar

Simončičev toplar na Bistrici pri Šentrupertu je najlepši in prvi kozolec s statusom državnega pomena pri nas. Konec julija bodo obnovljenega slovesno odprli.

ŠENTRUPERT – Simončičev toplar je eden najpomembnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji. Občina Šentrupert ga je pod strokovnim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije obnovila na prvotni lokaciji na Bistrici pri Šentrupertu in bo od sobote, 26. julija, predstavljal prvi na mestu nastanka obnovljen v Deželi kozolcev Šentrupert – prvem muzeju na prostem s kozolci na svetu. Slovesnost se bo začela ob 19. uri, odprli pa ga bodo Urša Repše, direktorica Dežele kozolcev Šentrupert, Rupert Gole, župan Občine Šentrupert, dr. Jelka Pirkovič, generalna direktorica Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine. Na dogodku bodo sodelovali tudi Alenka Lamovšek, kustosinja Dežele kozolcev, ki je popisala dragoceno zbirko ohranjenega orodja tesarskega mojstra Janka Gregorčiča, izdelovalca tega edinstvenega kozolca, ter dve leti sodelovala pri vsebinah, ki so se odvijale pod tem kozolcem, mag. Dušan Štepec, konservator novomeške območne enote ZVKDS, ki je strokovno nadzoroval obnovo Simončičevega toplarja, Alojz Gregorčič, sin tesarskega mojstra Janka Gregorčiča in Damjan Bajc, izvajalec obnovitvenih del na kozolcu.

Simončičev ali Blažetov toplar, kot mu tudi rečejo domačini, je star 78 let in je eden od najbolj prepoznavnih kozolcev v Sloveniji. Poleg tega sodi med večje kozolce pri nas. Bil pa je tudi povod za muzej kozolcev, razlaga župan Občine Šentrupert Rupert Gole: „Ko je Občina Šentrupert postala lastnik Simončičevega toplarja, ki je bil prvi kozolec razglašen za kulturni spomenik državnega pomena v Sloveniji, smo se odločili, da naredimo muzej, posvečen razvoju kozolca pri nas. Ta kozolec je po naročilu kmeta Jožeta Simončiča izdelal tesarski mojster Janez Gregorčič oziroma po domače Miklavžinov Janko iz bližnje Slovenske vasi, ki velja za enega najkakovostnejših tesarjev sploh v Sloveniji.« Simončičev kozolec ima tri pare oken, gank in dvokapno streho ter čudovito okrasje, po katerem še posebej izstopa med več kot 600 kozolci v Mirnski dolini. Bo tudi prvi kozolec mreže “in situ”, to je na mestu nastanka prenovljenih in ohranjenih objektov kulturne dediščine v Mirnski dolini, ki jo vzpostavlja Dežela kozolcev.

Dežela kozolcev Šentrupert
(Foto: Alenka Lamovšek)