• C Novo mesto
  • 11:40
  • Sob, 27.11.2021

Potrdili drugi rebalans in znižali omrežnino

Člani mirnskega občinskega sveta so na včerajšnji, 25. redni seji, potrdili drugi rebalans proračuna za leto 2014. Predvidene prihodke so povečali za 3,2 odstotka na 3,6 milijona evrov, odhodke pa za tri odstotke na štiri milijone evrov.   

MIRNA – Novi rebalans je bil potreben zaradi uskladitve namenskih in ostalih prihodkov, tekočih in investicijskih odhodkov ter načrtov razvojnih programov.

„Predvsem je več sredstev zagotovljenih za investicije na cestnem področju, kajti smatramo, da je nujno preasfaltirati oziroma urediti nekatere občinske ceste, ki so v dokaj slabem stanju. Nadalje imamo zagotovljena rezervna sredstva za vodovod Stara Gora – Praprotnica in pa tudi na področju urejanja okolja na Mirni. Predvsem zato, ker je Mirna lastnik ogromnega števila parcel, ogromnega števila zemljišč, ki so danes morda zaraščena z visoko travo; temu bi radi naredili konec,“ pravi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš. (- pripeta tonska izjava Dušana Skerbiša)

Novi rebalans tako predvideva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 250 tisoč evrov (35,1 % več) ter za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest 275 tisoč evrov (80,3-odstotno povišanje). Za urejanje javnih površin pa bo občina po novem namenila 40 tisoč evrov.  Člani mirnskega občinskega sveta so sicer včeraj predvidene prihodke povečali za 3,2 odstotka na 3,6 milijona evrov, odhodke pa za tri odstotke na štiri milijone evrov.

Kot je pojasnil župan Skerbiš, bo občinski svet moral sprejeti novo sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi, s katero bo omogočil zaposlitev dodatne osebe, ki bo skrbela za urejanje površin, ki so v lasti občine. Zanje zdaj pogodbeno skrbi javno podjetje Komunala Trebnje oziroma oseba, zaposlena prek javnih del, a so na Mirni izračunali, da bi bilo bolj racionalno, da bi glede na obseg dela nekoga zaposlili za poln delovni čas kar na občini.

Mirnski občinski svet je včeraj potrdil še novo višino omrežnine za obračun odvajanja odpadne vode – storitev odvajanja odpadne vode ostaja 0,2622 evra za kubični meter, medtem ko je omrežnino za odvajanje odpadne vode znižal s sedanjih 3,216 evra na mesec na 0,8362 evra (brez DDV) mesečno pri vodomerih DN 20, torej tistih, ki so običajni za enostanovanjske hiše in stanovanja v blokih.

P.K.
(Foto: Lapego)