• -1.32C Novo mesto
  • 03:02
  • Pon, 20.01.2020

S pločnikom večja prometna varnost

Na Studencu, kjer trenutno poteka energetska sanacija podružnične osnovne šole, je z novo zgrajenim pločnikom zagotovljena večja prometna varnost in hkrati celovita urejenost osrednje prometnice skozi naselje.

STUDENEC – Z naložbo Občine Sevnica v 400-metrski odsek pločnika ob lokalni cesti iz smeri Impoljce se do začetka naselja podaljšuje že prej obstoječi pločnik. Nova pridovitev je bila s priložnostnim programom namenu uradno predana v petek.

Investicija je bila gradbeno-tehnično izjemno zahtevna, saj je bilo potrebno daljši odsek pločnika umestiti na konzolno armirano-betonsko konstrukcijo. V sklopu ureditev so prestavljeni ali novo urejeni obstoječi komunalni vodi z novogradnjo odseka fekalne kanalizacije in vodovoda. Na odseku pločnika so urejeni vsi cestni priključki in mejne površine, sanirane so poškodbe vozišča ceste, do katerih je prišlo med gradnjo, ter izvedeni tudi dodatni posegi na obstoječem cestnem odvodnjavanju. Skupna vrednost vseh del, vključno z umestitvijo cestne razsvetljave na celotni dolžini in varovalne ograje na izpostavljenem pododseku, je znašala 110.000 evrov. Za investicijo je bil pridobljen delež državnih sredstev.

Občina Sevnica