• C Novo mesto
  • 03:18
  • Ned, 22.05.2022

Sanacija plazu na Brezovici je zaključena

Konec minulega tedna je bila končana sanacija plazu v zaselku Kremen v naselju Brezovica pri Trebelnem. Pogodbena vrednost del je 32 tisoč evrov (z DDV), ki jih bo zagotovila občina sama.

BREZOVICA PRI TREBELNEM – Za zagotovitev stabilnosti ceste je bilo treba približno osem metrov pod nivojem obstoječe ceste na brežini narediti izkop, kamor so potem postavili oporni zid, dolg približno 30 m in visok od 3,75 do 4,65 m. Temelj in robni venec sta armirano betonska, zložba pa je iz kamna in betona. Uredili so tudi odvodjavanje. Izbrani izvajalec del je bilo podjetje GI Zakrajšek s podizvajalcem.

“Veseli smo, da je bila sanacija končana v pogodbenem roku. Z opornim zidom smo zagotovili stabilnost zemljine in preprečili mmorebitne poškodbe cestišča. Hkrati pa smo poskrbeli za večjo varnost udeležencev v prometu na tem odseku,”  pravi višji svetovalec za komunalno in cestno infrastrukturo Vlado Vidakovič.

Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver pa ob tem razočarano dodaja: „Žal je to edina investicija na cestnem področju v naši občini v letošnjem letu. Za redno vzdrževanje občinskih cest skrbi občina sama, država pa na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin sofinancira investicije na tem področju. Tako je bilo do sedaj. V letošnjem letu pa tega denarja zaradi splošne finančne krize od države ne bomo prejeli. Žal.“

Vzdrževalec občinskih cest je prve poškodbe bankine na cesti Brezovica-Gorenje Zabukovje opazil januarja, nekaj dni kasneje se je sprožil plaz pod cesto. Takoj naslednji dan je območje pregledal geolog. Na podlagi njegovega poročila je občina naročila in pridobila projekt za izvedbo del, ki so se začela sredi junija in zaključila prejšnji teden. Že pred začetkom del pa so pristojne službe na nasprotno stran ceste prestavile drog elektronapeljave in optični kabel.

Pred sanacijo je bil promet na omenjenem območju dovoljen le za osebna vozila, med sanacijo je bila cesta občasno popolnoma zaprta, od minulega tedna pa je spet odprta za ves promet.

P.K.
(Foto: Vlado Vidakovič, izvajalec del in Anton Maver – arhiv Občine Mokronog-Trebelno)