• C Novo mesto
  • 12:25
  • Sob, 27.11.2021

Uredili oskrbo s pitno vodo tudi z odlokom

Občinski svet Občine Šentrupert je na včerajšnji, 29. redni seji, med drugim sprejel Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Šentrupert, potrdil pa je tudi elaborat o oblikovanju cen za ravnanje z odpadki.

ŠENTRUPERT – Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo ureja vodooskrbo na območjih tistih vodovodnih sistemov, za katere mora skrbeti občina – gre za naselja, kjer je več kot 50 uporabnikov oziroma je povprečna dnevna poraba pitne vode deset kubičnih metrov. Odlok določa, da je upravljalec vodovodnih sistemov Mokronog, Mali Cirnik, Zaloka, Šentrupert in Hom javno podjetje Komunala Trebnje, za sistem Zabukovje skrbi Dana Mirna, sistema Hrastno in Gorenje Jesenice pa upravljajo občani sami.

„Seveda je občina dolžna zagotavljati oskrbo s pitno vodo na celotnem območju občine, kjer so za to izpolnjeni pogoji. In tako tudi na območju naselij Gorenje Jesenice in Hrastno, vendar so se na tem območju občani odločili, da bodo svojo oskrbo s pitno vodo zagotavljali iz zasebnega vodvoda, hkrati s tem podali pisno izjavo in uredili vse pogoje kot upravljalci tega zasebnega vodovoda,“ pojasnjuje direktorica Občinske uprave Občine Šentrupert Mateja Jazbec. (- pripeta tonska izjava Mateje Jazbec)

Ostali sklepi:
Občinski svet je včeraj med drugim sprejel elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Na podlagi elaborata bo vzpostavljen nov koncept oblikovanja cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. Cena bo tako odvisna od velikosti posod in števila odvozov, pri čemer so za gospodinjstva določene posode velikosti 80 oziroma 120 litrov. Nov koncept oblikovanja cene bo stopil v veljavo, ko bodo elaborate potrdili vsi občinski sveti občin ustanoviteljic javnega podjetja Komunala Trebnje.
Sicer pa so se šentrupertski občinski svetniki včeraj seznanili še z letnim poročilom o delu Skupne občinske uprave Mirnska dolina in s poročilom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, strinjali pa so se tudi s predlogoma za občinski priznanji, ki bosta – tako kot listina župana – podeljeni na slovesni prireditvi ob občinskem prazniku, ki bo letos na praznični dan, v ponedeljek, 2. junija, ob 18. uri.

P.K.
(Foto: Lapego)