• C Novo mesto
  • 12:08
  • Sob, 27.11.2021

Uresničujejo cilje vizije 2020

Da bi občine postale čim bolj povezane z občani, je Energetika Šentrupert pripravlja 2. konferenco o energetski neodvisnosti z naslovom Uresničujemo, sledimo, izvajamo vizijo 2020, ki je potekala v Deželi kozolcev v Šentrupertu.

 

ŠENTRUPERT – Na 2. konferenci o energetski učinkovitosti Uresničujemo, sledimo, izvajamo vizijo 2020 je župan občine Šentrupert Rupert Gole poudaril: »Občina Šentrupert si je v dobrih sedmih letih delovanja zgradila ugled, ki temelji na naprednem modelu trajnostnega razvoja oziroma integralne zelene ekonomije lokalne skupnosti z mnogimi pozitivnimi učinki.« Konferenca je potekala v edinstvenem naravnem okolju Dežele kozolcev, edinem muzeju na prostem s kozolci na svetu, ki je predstavljala tudi primer dobre prakse občine Šentrupert. Pri uresničevanju vizije 2020 velike korake ustvarja tudi javno podjetje Energetika Šentrupert, saj so priložnost prepoznali v javnih zaporih Dob, zgradili kotlovnico in jo priklopili na obnovljive vire energije in pri tem prihranili 200.000 EUR. »Energetika Šentrupert s projektom kogeneracije, soproizvodnje toplote in električne energije nadaljuje z uresničevanjem strategije občine Šentrupert o energetski samooskrbi. Eden od ciljev projekta je tudi spodbujanje gospodarjenja z gozdovi v lokalnem okolju,« je povedal direktor Energetike Šentrupert Uroš Pikl.

Strokovnjak s področja obnovljivih virov energije Tomaž Zver je predstavil lesne regionalne energetske povezave, saj priložnost vidi v 60 % pokritost z gozdom v občini Šentrupert. Peter Blažek iz Nom biroja je podal primere dobre prakse pri uporabi obnovljivih virov energije v Sloveniji in Črni gori. Boštjan Grešak, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba, je predstavil energetske rešitve in kako lahko deluje javno-zasebno partnerstvo. David Špeh iz Biomase je govoril o aktualni izgradnji daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso za potrebe Javnega zavoda zapori Dob. Rok Zajc iz Solvera Lynx pa je orisal upravljanje z energijo in energetski monitoring.

Udeleženci konference so si ogledali primere dobrih praks v občini Šentrupert, med njimi tudi kotlovnico na Dobu, ter na testnih vožnjah preizkusili tri modele avtomobilov na hibridni pogon znamk Toyota in Lexus.

Dežela kozolcev Šentrupert
(Foto: Alenka Lamovšek)